https://religiousopinions.com
Slider Image

Vše o rodině Sikh

Mnoho Sikhů žije v rozšířených rodinách. Dozvíte se o roli a významu každého člena rodiny v sikhismu, stejně jako o zvycích, jako jsou dětské obřady.

Role matky v sikhismu

Matka Khalsa pečuje o svou rodinu a poskytuje materiální i duchovní výživu. Matka je první učitelkou a vzorem spravedlivého života.

Role otců v sikhismu

Sikhův otec hraje aktivní roli v rodinném životě a ve výchově dětí. Guru Granth Sahib, svaté písmo Sikhism, srovnává vztah stvořitele a stvoření se vztahem otce a dítěte.

Role prarodičů a vnoučat v sikhismu

Gursikh prarodiče vychovávají své vnoučata tím, že poskytují duchovní zážitky a obohacují příležitosti k tomu, aby si užívali vzácné tradice. Mnoho prarodičů Sikh hraje aktivní roli ve výchově a vzdělávání vnoučat v sikhismu.

Porod a pojmenování novorozence

V tradici Sikh je novorozené dítě formálně představeno Guru Granth Sahib. Tuto příležitost lze využít jako příležitost k uspořádání obřadu pro pojmenování Sikhů a zpívat hymny, aby požehnal novorozence.

Vytvořte zdravé prostředí pro studenty Sikh

Mnoho studentů Sikh, kteří nosí turbany na zakrývání dlouhých vlasů, které nikdy nebyly odříznuty od narození, ve škole snáší šikanu a zaujatost.

Je důležité znát občanská práva týkající se předpojatosti a bezpečnostních otázek ve školách. Federální zákon chrání občanské a náboženské svobody a zakazuje diskriminaci z důvodu rasy, náboženství, etnického nebo národního původu.

Vzdělávání je velmi silným nástrojem pro podporu mezikulturního porozumění a omezování případů předpojatosti. Učitelé mají jedinečnou příležitost poskytnout studentům Sikh pozitivní vzdělávací prostředí.

Hry Puzzle a aktivity Zdroje pro rodiny Sikh

Sikhism trivia hry, puzzle, omalovánky, knihy příběhů, animované filmy a další aktivity mohou rodinám, které hledají společné věci, poskytnout hodiny zábavné a vzdělávací zábavy. Naučte se kirtan společně nebo si vytvářejte oblíbené recepty. Je to všechno o pospolitosti a rodinné zábavě.

Projekty na oslavu Samhain, Nový rok čarodějnic

Projekty na oslavu Samhain, Nový rok čarodějnic

Historie a přesvědčení Waldensianů

Historie a přesvědčení Waldensianů

Životopis Saint Lucy, Bringer of Light

Životopis Saint Lucy, Bringer of Light