https://religiousopinions.com
Slider Image

Andělé a zázraky

Anděl Páně probudí Eliáše-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Anděl Páně probudí Eliáše

V 1. králi, kapitola 19, Bible říká, že prorok Eliáš, ohromený výzvami, kterým čelí, askuje Boha, aby ho nechal zemřít, aby mohl uniknout jeho okolnostem. Potom usne pod stromem. Anděl Pána - sám Bůh, který se zjevuje v andělské podobě - ​​probudí Eliáše, aby ho uklidnil a povzbudil. "Zůstaňte a jezte, &qu
6 Příběhy andělů, modlitby a zázraky-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

6 Příběhy andělů, modlitby a zázraky

Některé z nejvíce fascinujících a povznášejících příběhů nevysvětlitelných jsou ty, které lidé vnímají jako zázračné povahy. Někdy jsou ve formě zodpovězených modliteb nebo jsou považovány za činy strážných andělů. “Tyto pozoruhodné události a setkání přinášejí útěchu, posilují víru - dokonce zachraňují životy - v době, kdy se zdá, že tyto věci jsou nejvíce potřeba. Jsou to doslova z nebe, nebo jsou vytvářeny málo chápan
Andělé na stromě Kabaly-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Andělé na stromě Kabaly

Strom života v mystickém judaismu, nazývaný Kabala (někdy hláskoval „Qabala“), ukazuje, jak Bůh Stvořitel vyjadřuje svou tvořivou energii skrze vesmír, skrze anděly a na lidské bytosti. Každá z větví stromu (nazývaná „sephirot“) symbolizuje určitý typ tvořivé síly, na kterou dohlíží jiný archanděl. Podle věřících se lidé mohou soustř
Andělské jazyky a spisy-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Andělské jazyky a spisy

Andělé pracují jako Boží poslové lidem a komunikují různými způsoby, včetně řeči, psaní, modlitby, telepatie a hudby. Co jsou andělské jazyky? Lidé je mohou chápat ve formě různých komunikačních stylů a někdy hlásí, že dostávají psané zprávy od andělů. Andělé píšou z různých důvodů, ale všechny tyto důvody jsou ponořeny v lásce, kterou mají k Bohu a lidem. Při komunikaci svých zpráv s lidmi mohou anděl
Andělé a zázraky Bible: Balaamův osel mluví-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Andělé a zázraky Bible: Balaamův osel mluví

Bůh si všimne, jak lidé zacházejí se zvířaty v jejich péči, a chce, aby si vybrali laskavost, podle zázračného příběhu Tóry a Bible z čísla 22, v němž osel slyšel slyšitelně svého pána poté, co s ní zacházel špatně. Čaroděj jménem Balám a jeho osel se během cestování setkali s Pánovým andělem a to, co se stalo, ukázalo důležitost dobrého zacházení s Božími stvořeními. Zde je příběh s komentářem: Chamtivost a krutost
Archanděl Zadkiel, anděl milosrdenství-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Archanděl Zadkiel, anděl milosrdenství

Archanděl Zadkiel je známý jako anděl milosrdenství. Pomáhá lidem přistupovat k Bohu k milosrdenství, když udělali něco špatného, ​​ujistit je, že jim Bůh záleží a bude milostivý, když se vyznají a budou činit pokání ze svých hříchů a motivovat je k modlitbě. Stejně jako Zadkiel povzbuzuje lidi, aby hledali odpuštění, které jim Bůh nabízí, také povzbuzuje lidi, aby odpouštěli těm, kdo jim ublížili, a pomáhá dodávat božskou sílu, do které se lidé mohou zapojit, aby jim umožnili vybrat si odpuštění, navzdory jejich zraněným pocitům. Zadkiel pomáhá léčit emocionální rány tím, že uklidňuje lidi
Kontaktování vašeho strážného anděla: Zprávy ve snech-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Kontaktování vašeho strážného anděla: Zprávy ve snech

Pokud kontaktujete svého anděla strážného modlitbou nebo meditací před spaním, těsně před usnutím může váš anděl strážný posílat zprávy prostřednictvím vašich snů. Během spánku spíš vnímáte andělské zprávy, než když jste vzhůru, z několika různých důvodů. Spánek tě uklidňuje, takže je méně pravděpodobné, že budete mít mentální bloky, jako je stres nebo strach, které vám brání v ladění toho, co vám musí váš anděl říct. Také vaše podvědomá mysl je vnímavější ke zprávám od vašeho strážn
Seznamte se s archandělem Urielem, andělem moudrosti-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Seznamte se s archandělem Urielem, andělem moudrosti

Archanděl Uriel je známý jako anděl moudrosti. Svítí světlo Boží pravdy do temnoty zmatku. “Uri znamená„ Bůh je moje světlo “nebo„ oheň Boží “. K dalším hláskám jeho jména patří sSiel, Uzziel, Oriel, Auriel, Suriel, Urian a Uryan. Věřící se obrátí na Uriel, aby pomohli hledat Boží vůle, než se rozhodnou, naučí se nové informace, vyřeší problémy a vyřeší konflikty. Také se k němu obracejí, aby pomohli zbavit se des
O archanděl Jehudiel, Anděl práce-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

O archanděl Jehudiel, Anděl práce

Anděl práce archanděla Jehudiela dává lidem, kteří pracují pro Boží slávu, povzbuzení, moudrost a sílu. Zde je profil Jehudiela a pohled na jeho role a symboly. Jak vám Jehudiel může pomoci Lidé se modlí za Jehudielovu pomoc, aby zjistili, která kariéra je pro ně nejlepší, podle svých zájmů a talentů daných Bohem, jakož i podle Božích záměrů, jak by měli přispívat do světa. Rovněž hledají pomoc od Jehudiela př
Hodí se tyto události jako zázraky dnešní doby?-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Hodí se tyto události jako zázraky dnešní doby?

Vyskytují se zázraky, nebo jsou to jen pozůstatky minulosti? Nejnovější zprávy popisují, co si někteří lidé myslí, že se v dnešním světě dějí zázraky. Ačkoli nemusí odpovídat popisu staromódního biblického zázraku, zdá se, že tyto události mají jen malé logické vysvětlení pro jejich šťastné výsledky. “ Zde je několik příkladů toho, co lze
Známky a zprávy od zvířat v posmrtném životě-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Známky a zprávy od zvířat v posmrtném životě

Posílají zvířata v posmrtném životě, jako jsou domácí zvířata, lidem znamení a zprávy z nebe? Někdy ano, ale komunikace se zvířaty po smrti se liší od toho, jak lidské duše komunikují po smrti. Pokud zvíře, které jste milovali, zemřelo a chtěli byste od něj jako znamení, tady je, jak to můžete vnímat, pokud vám Bůh umožní, aby vás kontaktoval váš společník. Dárek, ale nikoli záruka Jak chcete sl
Jak se mohutněji modlit za zázraky-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Jak se mohutněji modlit za zázraky

Modlitba má moc potenciálně změnit jakoukoli situaci, dokonce i tu nejnáročnější, zázračným způsobem. Ve skutečnosti se Bůh může dokonce rozhodnout poslat anděly do našich životů, aby odpověděl na naše modlitby. Jak často však naše modlitby odrážejí skutečnost, že na ně Bůh může reagovat zázraky? Někdy se modlíme, jako bychom nevěř
Duchovní významy ptáků-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Duchovní významy ptáků

Ptáci inspirovali lidi v celé historii svou schopností povznést se nad Zemi. Ptáci, kteří stoupají vzduchem, míchají naše duše a motivují nás, abychom povstali nad pozemské obavy a dozvěděli se o duchovní říši. Ptáci a andělé sdílejí pouto, protože oba symbolizují krásu duchovního růstu. Navíc se andělé často objevuj
Vize andělů smrtelného lože-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Vize andělů smrtelného lože

Mnoho lidí na celém světě krátce před smrtí prohlásilo, že zažili vidění andělů, kteří se objevují, aby jim pomohli učinit přechod do nebe. Lékaři, zdravotní sestry a blízcí hlásí také svědky vizí smrtelného vidění, jako například vidění umírajících lidí, kteří mluví a komunikují s neviditelnými přítomnostmi ve vzduchu, nebeskými světly nebo dokonce viditelnými anděly. Zatímco někteří lidé vysvětlují fenomén smrtelnéh
Meditační citáty od svatých-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Meditační citáty od svatých

Duchovní praxe meditace hrála důležitou roli v životě mnoha světců. Tyto meditační citáty svatých popisují, jak to pomáhá všímavost a víru. Sv. Petr z Alcantary „Práce meditace spočívá v pozorném studiu věcí Boha, které jsou nyní zaneprázdněny jedním, nyní druhým, aby se naše srdce pohnulo k některým vhodným sentimentům a citům vůle - udeřilo pazourek, aby zajistil jiskra." Padre Pio "Kdo nemedituje, je
Angel Prayers: Modlí se k archanděla Zadkielovi-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Angel Prayers: Modlí se k archanděla Zadkielovi

Archanděl Zadkiel, anděl milosrdenství, děkuji Bohu za to, že tě tak požehnal lidem, kteří potřebují Boží milosrdenství. V tomto padlém světě není nikdo dokonalý; každý dělá chyby kvůli hříchu, který nás všechny infikoval. Ale vy, Zadkiel, žijící blízko Boha v nebi, velmi dobře víte, jak ho velká Boží kombinace bezpodmínečné lásky a dokonalé svatosti nutí, aby nám pomohl s milosrdenstvím. Bůh a jeho poslové, jako vy, chtějí pomoci l
Anděl pomáhá Ježíši Kristu před jeho ukřižováním-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Anděl pomáhá Ježíši Kristu před jeho ukřižováním

V noci před jeho smrtí ukřižováním na kříži šel Ježíš Kristus do Getsemanské zahrady (na Olivové hoře mimo Jeruzalém), aby se modlil. V Lukášovi 22 popisuje Bible, jak se tam anděl, který byl tradičně označen za archanděla Chamuela, setkal s Ježíšem, aby ho potěšil a povzbudil ho k další výzvě. Zde je příběh s komentářem: Jedn
Svatá Bernadette a vize v Lourdes-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Svatá Bernadette a vize v Lourdes

Bernadette, rolník z Lourdes, hlásil 18 vizí „Lady“, které se nejprve setkaly se skepticizací rodiny a místního kněze, než byly nakonec přijaty jako autentické. Stala se jeptiškou a byla blahořečena a poté byla po smrti usmrcena. Poloha vizí je velmi oblíbeným cílem pro náboženské poutníky a lidi hledající zázračný lék. Původy a dětství Bernadette Ber
Zázraky Ježíše: Exorcismus chlapce posedlého démonem-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Zázraky Ježíše: Exorcismus chlapce posedlého démonem

V Matoušovi 17: 14–20, Marek 9: 14–29 a Lukáš 9: 37–43 Bible popisuje Ježíše Krista, který vykonává zázračný exorcismus pro chlapce, kterého posedl démon, který se ho pokusil zabít. Přestože se učedníci pokusili vytlačit démona z chlapce, než požádali Ježíše o pomoc, jejich úsilí selhalo. Ježíš je učil o moci víry a modlit
Archanděl Michael doprovodí duše do nebe-Andělé a zázraky
 • Andělé a zázraky

Archanděl Michael doprovodí duše do nebe

Andělé navštěvují všechny lidi, když zemřou, říkají věřící. Vůdce všech andělů - archanděl Michael - se objevuje těsně před okamžikem smrti těm, kteří se dosud nepřipojili k Bohu, a dává jim poslední šanci na spasení, než vyprší čas na rozhodnutí. Andělé strážce, kteří jsou pověřeni péčí o duši každého člověka po celou dobu jejich života, je také povzbuzují, aby důvěřovali Bohu. Poté Michael a strážní andělé spolupracují, aby doprovázel