https://religiousopinions.com
Slider Image

Jižní baptistické víry

Southern Baptists stopovat zpátky do John Smyth a Separatist hnutí začátek v Anglii v 1608. John Smyth byl horlivý propagátor dospělého křtu. On a další reformisté té doby vyzývali k návratu do Nového zákona příkladů čistoty a odpovědnosti.

Základní víry jižních baptistů

Autorita Písma: „ Jižní baptisté považují Bibli za konečnou autoritu při utváření života člověka. Je to „Boží božsky inspirované zjevení“ člověka. Je to pravda, důvěryhodná a bez chyby.

Křest: „Primárním rozlišením baptistů je jejich praktikování křtu dospělého věřícího a odmítnutí křtu dítěte. Křest je nařízení pouze pro věřící, pouze ponořením a jako symbolický akt, který nemá žádnou moc sám o sobě. Křest ukazuje, co Kristus udělal pro věřícího v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení. Stejně tak vypovídá o tom, co Kristus udělal prostřednictvím nového zrození, aby umožnil smrt ve starém životě hříchu a novosti života. Křest dává svědectví o již obdržené spáse; není to spasení. Je to akt poslušnosti Ježíši Kristu.

Církevní autorita: „ Každá jižní baptistická církev je autonomní a působí pod Kristovým lordem prostřednictvím demokratických procesů. Každý člen je odpovědný a odpovědný Kristu jako Pánu. Církevní důstojníci jsou pastoři a jáhny. “

Kvůli kongregačnímu způsobu vládnutí se baptistické církve často významně liší, zejména v následujících oblastech:

  • Kalvinismus vs. arminianismus
  • Homosexualita
  • Eschatologie (časy ukončení)

Přijímání: „Pánova večeře si pamatuje Kristovu smrt.

Rovnost: aV usnesení z roku 1998 jižní baptisté považují všechny lidi za rovnocenné v Božích očích, ale věří, že manžel nebo člověk má pravomoc v domácnosti a odpovědnost za ochranu své rodiny. Zatímco muži i ženy jsou nadaní, aby sloužili v kostele, úřad pastora je omezen na muže.

Evangelikální: „ Jižní baptisté jsou evangeličtí, což znamená, že se drží víry, že zatímco lidstvo upadá, dobrá zpráva je, že Kristus přišel zaplatit trest za hřích na kříži. Tato pokuta, nyní zaplacená, znamená, že Bůh nabízí odpuštění a nový život jako dárek zdarma. Každý, kdo přijme Krista jako Pána, ho může mít. Zpráva je tak důležitá, že její vyprávění je jako sdílení léku na rakovinu. Člověk si to nemohl nechat pro sebe. Evangelizace a mise mají v baptistickém životě nejvyšší místo.

Nebe a peklo: „ Jižní baptisté věří ve skutečné nebe a peklo. Ti, kteří byli spaseni, budou věčně žít v přítomnosti Boha v nebi a ti, kdo zemřou, aniž by byli spaseni, půjdou do pekla. “

Řád žen: apt Křesťané věří, že Písmo učí, že muži a ženy mají stejnou hodnotu, ale mají různé role v rodině a církvi. Pastorační vedoucí pozice jsou vyhrazeny pro muže.

Vytrvalost svatých: „ Křesťané věří, že skuteční věřící nikdy neodpadnou nebo neztratí svou spásu. Tomu se někdy říká: „Jakmile je uložen, vždy uložen.“ Správný termín je však poslední vytrvalost svatých. To znamená, že se s tím budou držet skuteční křesťané. To neznamená, že věřící nenakazí, ale tah dovnitř mu nedovolí opustit víru.

Kněžství věřících: „ Všichni křesťané mají rovný přístup k Božímu zjevení pravdy prostřednictvím pečlivého studia Bible. Toto je pozice sdílená všemi postreformačními křesťanskými skupinami.

Regenerace: „ Když člověk přijme Ježíše Krista za Pána, Duch Svatý vykonává vnitřní práci, aby přesměroval svůj život a znovu ho zrodil. Biblickým termínem je „regenerace“. Toto není jen volba „obrátit nový list“, ale je to věcí Boha, který začíná celoživotní proces změny.

Spasení vírou: „Jediným způsobem, jak se dostat do nebe, je spasení skrze víru v Ježíše Krista. Abychom dosáhli spasení, musíme vyznat víru v Boha, který poslal svého Syna Ježíše, aby zemřel na kříži za hříchy lidstva.

Druhý příchod: Křesťané obecně věří v doslovný druhý příchod Krista, kdy Bůh bude soudit a rozdělit mezi spasenými a ztracenými. Kristus bude soudit věřící a odměňovat je za činy, které se dějí během života na Zemi.

Sexualita a manželství: „ Boží plán manželství a sexuální unie byl navržen tak, aby byl„ jedním mužem a jednou ženou na celý život “. Podle Božího slova je homosexualita hříchem, i když ne neodpustitelným hříchem.

Trojice: „ Jižní baptisté věří v jediného Boha, který se zjevuje jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý.

Pravá církev: „Doktrína věřícího kostela je klíčovou vírou v baptistický život. Členové přicházejí do kostela osobně, individuálně a svobodně. Nikdo se „nenarodí do kostela“. Pouze ti, kdo mají osobní víru v Krista, tvoří pravou církev v Božích očích a pouze ti by měli být považováni za členy církve.

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Náboženství v Laosu

Náboženství v Laosu