https://religiousopinions.com
Slider Image

Paprsek zeleného světla, vedený archandělem Raphaelem

Zelený paprsek andělského světla představuje uzdravení a prosperitu. Tento paprsek je součástí metafyzického systému andělských barev založený na sedmi různých světelných paprskech: modrá, žlutá, růžová, bílá, zelená, červená a fialová. Každá barva má jinou frekvenci elektromagnetické energie, a to může přitahovat anděly, kteří mají podobné druhy energie.

Dalším způsobem, jak si lidé myslí o andělských barvách, je to, že jsou symboly typů žádostí, které lidé k Bohu žádají. Při plnění těchto požadavků na Boží příkaz jsou andělé na různých typech misí. Barvy umožňují lidem soustředit své modlitby podle toho, jaký druh pomoci hledají od Boha a jeho andělů.

Zelený léčivý paprsek světla a archanděl Raphael

Raphael, archanděl léčení, má na starosti paprsek zeleného světla. Raphael se snaží přiblížit lidi k Bohu, aby mohli zažít léčivý mír, který jim Bůh chce dát. Často je spojován s radostí a smíchem. Raphael také pracuje na léčení zvířat a Země, takže ho lidé spojují s péčí o zvířata a úsilím o životní prostředí. Lidé někdy žádají o pomoc Raphaela: léčit je (nemocí nebo zraněním, které jsou fyzické, duševní, emocionální nebo duchovní povahy), pomáhat jim překonat závislost, vést je k lásce a udržet je v bezpečí při cestování .

Krystaly

S paprskem zeleného anděla světla jsou spojeny čtyři různé křišťálové drahokamy: sugilit, sodalit, indigolit a angelit. Někteří lidé věří, že energie v těchto krystalech může lidem pomoci soustředit se na něco, co se snaží pochopit, uklidnit stresované nebo úzkostné emoce a kreativněji myslet.

Čakra

Zelený paprsek andělského světla odpovídá čočce čela, která se nachází ve středu čela lidského těla. Někteří lidé říkají, že duchovní energie od andělů, která proudí do těla skrz obočí čakru, jim může pomoci fyzicky (například tím, že pomůže při léčbě páteřních stavů, mrtvice a problémů se zrakem a sluchem), mentálně (například tím, že jim pomůže vyčistit se) zmatek a jasně vyhodnotit různé možnosti před tím, než se rozhodnou), a duchovně (například tím, že jim pomohou otevřít jejich mysl novým poznatkům od Boha).

Nejvýkonnější den zelených andělů

Zelený anděl světelný paprsek vyzařuje nejsilněji ve čtvrtek, někteří lidé věří, a proto považují čtvrtek za nejlepší den k modlitbě, zejména o situacích, které zelený paprsek zahrnuje.

Modlí se v Zeleném paprsku

Když se modlíte v zeleném paprsku, můžete požádat Boha, aby poslal archanděla Raphaela a anděly, kteří s ním pracují, aby vám pomohli uzdravit se před veškerými nemocemi nebo zraněními, které jste utrpěli ve svém těle, mysli nebo duchu. Bůh se může rozhodnout poslat anděly zelených paprsků, aby vás uzdravil přímo, nebo pomazat uzdravující úsilí lékařských odborníků, poradců a duchovních, kteří pracují, aby vám pomohli.

V zeleném paprsku se také můžete modlit za vaši pohodu a celistvost. Požádejte Boha, aby poslal anděly, aby vám poskytli moudrost a sílu, kterou potřebujete, abyste se mohli rozhodnout zdravě, a aby vám pomohl zabránit tomu, abyste onemocněli nebo byli zraněni, kdykoli je to jeho vůle.

Bůh vám může poslat sílu skrze anděly zeleného paprsku, aby vám pomohl soustředit se na duchovní poselství, která vám sděluje prostřednictvím andělů, takže můžete pochopit pravdu, kterou obsahují.

Modlit se zeleným paprskem vám také může pomoci rozvinout schopnost analyzovat různé možnosti, kterým čelíte, než učiníte důležité rozhodnutí, takže můžete jednat způsobem, který odráží Boží vůli a zažívá Boha je pro vás nejlepší.

Můžete také požádat Boha, aby poslal anděly zelených paprsků, aby vám pomohl s finančními obavami, abyste mohli prosperovat tím, že najdete nejlepší příležitosti k vydělávání příjmů (například nové zaměstnání) a naučili se, jak spravovat peníze rozumně (rozpočtování, vyhýbání se dluhu), úspory, investování a velkorysé poskytování).

Co říká Bible o lepkavosti?

Co říká Bible o lepkavosti?

Hluboký ponor do dějin hnutí sociálního evangelia

Hluboký ponor do dějin hnutí sociálního evangelia

Seznamte se s Mephibosheth: Syn Jonathana Přijatý Davidem

Seznamte se s Mephibosheth: Syn Jonathana Přijatý Davidem