https://religiousopinions.com
Slider Image

Angel Prayers: Modlí se k archanděla Zadkielovi

Archanděl Zadkiel, anděl milosrdenství, děkuji Bohu za to, že tě tak požehnal lidem, kteří potřebují Boží milosrdenství. V tomto padlém světě není nikdo dokonalý; každý dělá chyby kvůli hříchu, který nás všechny infikoval. Ale vy, Zadkiel, žijící blízko Boha v nebi, velmi dobře víte, jak ho velká Boží kombinace bezpodmínečné lásky a dokonalé svatosti nutí, aby nám pomohl s milosrdenstvím. Bůh a jeho poslové, jako vy, chtějí pomoci lidstvu překonat každou nespravedlnost, kterou hřích přinesl do světa, který Bůh stvořil.

Pomozte mi prosím přistoupit k milosrdenství, když jsem udělal něco špatného. Dej mi vědět, že se Bůh stará a bude milostivý, když se přiznám a odvrátím se od svých hříchů. Povzbuďte mě, abych hledal odpuštění, které mi Bůh nabízí, a pokusil se poučit se z lekcí, které mi Bůh chce učit ze svých chyb. Připomeň mi, že Bůh ví, co je pro mě nejlepší, víc než já sám.

Umožněte mi, abych se rozhodl odpustit lidem, kteří mi ublížili, a důvěřovat Bohu, že zvládnou každou škodlivou situaci nejlépe. Uklidněte se a uzdravte mě ze svých bolestivých vzpomínek i z negativních emocí, jako je hořkost a úzkost. Připomeňte mi, že každý, kdo mě zranil svými chybami, potřebuje milosrdenství stejně jako já, když dělám chyby. Protože mi Bůh dává milosrdenství, vím, že bych měl ostatním milosrdenství dát jako vyjádření své vděčnosti Bohu. Motivujte mě, abych projevil milosrdenství jiným zraněným lidem a opravil přerušené vztahy, kdykoli budu moci.

Jako vůdce hodnosti andělů Dominions, kteří pomáhají udržovat svět organizovaný ve správném pořadí, pošlete mi moudrost, kterou potřebuji, aby můj život byl v pořádku. Ukažte mi, jaké priority bych měl stanovit na základě toho, na čem záleží nejvíce - splnění Božích cílů pro můj život - a pomozte mi jednat každý den s těmito prioritami se zdravou rovnováhou pravdy a lásky. Každým moudrým rozhodnutím, které činím, pomoz mi být kanálem milosrdenství k Boží lásce, která plyne ode mě k ostatním lidem.

Ukažte mi, jak se stát milosrdným člověkem v každé části mého života. Naučte mě hodnotit laskavost, úctu a důstojnost ve svých vztazích s lidmi, které znám. Povzbuďte mě, abych poslouchal jiné lidi, když se mnou sdílejí své myšlenky a pocity. Připomeňte mi, abych ctil jejich příběhy a našel způsoby, jak se připojit k mému příběhu s jejich láskou. Naléhejte na mě, abych jednal, kdykoli Bůh chce, abych oslovil někoho v nouzi, a to jak modlitbou, tak praktickou pomocí.

Díky milosti se mohu změnit k lepšímu a inspirovat ostatní lidi, aby hledali Boha a byli v procesu transformováni. Amen.

6 základních knih o ramayaně

6 základních knih o ramayaně

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe