https://religiousopinions.com
Slider Image

Šintoismus

10 nejdůležitějších šintoistických svatyní-Šintoismus
  • Šintoismus

10 nejdůležitějších šintoistických svatyní

Šintoismus je nejstarším domorodým náboženstvím v japonské historii, což je zřejmé z pouhého počtu šintoistických svatyní v celé zemi. V Japonsku v současné době stojí nejméně 80 000 veřejných šintoistických svatyní, což je počet, který nezahrnuje soukromé svatyně na osobním majetku nebo uvnitř domů. Svatyně šintoismu jsou postaveny t
Co je šintoistická svatyně?-Šintoismus
  • Šintoismus

Co je šintoistická svatyně?

Svatyně šintoismu jsou struktury postavené pro umístění kami, podstatu ducha přítomného v přírodních jevech, objektech a lidských bytostech, které praktikující šintoistů uctívají. Úcta k kami je udržována pravidelným cvičením obřadů a rituálů, očištěním, modlitbami, obětmi a tanci, z nichž mnohé se konají ve svatyních. Klíčové cesty: Šintoistická svatyně S
Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe-Šintoismus
  • Šintoismus

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe

Vzhledem k tomu, že Šinto nemá žádnou zakladatelskou ani ústřední kreacionistickou postavu, ale je to starověká sada vír, která byla formálně začleněna do japonské společnosti s přílivem konfucianismu a buddhismu, může být pochopení složité sítě tradic, rituálů, modlitby, kami a jinja skličující. Tento glosář poskytuje obecný p
Shinto Worship: Tradice a praktiky-Šintoismus
  • Šintoismus

Shinto Worship: Tradice a praktiky

Šintoismus (což znamená cesta bohů) je nejstarším domorodým systémem víry v japonské historii. Její víru a rituály praktikuje více než 112 milionů lidí. Klíčové příležitosti: Šintoistické uctívání Jádrem šintoismu je víra a uctívání kami the podstaty ducha, která může být přítomna ve všech věcech. Podle víry šintoismu je přirozeným stave
Engimono: Definice, Původy, Význam-Šintoismus
  • Šintoismus

Engimono: Definice, Původy, Význam

Engimono jsou tradiční japonská kouzla pro štěstí, často zdobená jasnými barvami a vzory, které znamenají různé druhy štěstí (např. Manželství a láska, plodnost, úspěch). Praxe udržování engimona pochází z japonského folklóru, má však také silné kořeny v buddhistické i šintoské kultuře a náboženské historii. Engimono mají odlišné příběhy o původu
Pochopení Kami, šintoistů nebo bohů-Šintoismus
  • Šintoismus

Pochopení Kami, šintoistů nebo bohů

Duchové nebo bohové Šinta jsou známí jako kami . Nazvat tyto entity „bohy“ však není úplně správné, protože kami ve skutečnosti zahrnuje širokou škálu nadpřirozených bytostí nebo sil. Kami nabývá mnoha významů v závislosti na kontextu a nevztahuje se pouze na západní pojetí Boha nebo bohů. Přes skutečnost, že šintoismus
Náboženství šintoismu-Šintoismus
  • Šintoismus

Náboženství šintoismu

Šintoismus, což zhruba znamená „cesta bohů“, je tradiční náboženství Japonska. Zaměřuje se na vztah mezi praktikujícími a množstvím nadpřirozených entit zvaných kami, které jsou spojeny se všemi aspekty života. Kami Západní texty o šintoismu obyčejně překládají kami jako ducha nebo boha . Ani jeden termín nefunguje dobř