https://religiousopinions.com
Slider Image

Seznamte se s Calebem: mužem, který celým srdcem následoval Boha

Caleb byl muž, který žil, protože většina z nás by chtěla žít, přičítat svou víru v Boha, aby zvládla nebezpečí kolem něj. Příběh o Calebovi v Bibli se objevuje v knize Čísel poté, co Izraelité uprchli z Egypta a dostali se na hranici zaslíbené země. “

Otázky k reflexi

Bible říká, že Bůh požehnal Caleba, protože měl jiného ducha nebo jiný přístup než ostatní lidé (Numeri 14:24). Zůstal upřímně loajální k Bohu. Caleb následoval Boha, když to nikdo jiný neudělal, a jeho nekompromisní poslušnost mu vynesla trvalou odměnu. Jste všichni, jako Caleb? Jste úplně vyprodáni ve svém závazku následovat Boha a stát za pravdu?

Příběh Caleb v Bibli

Mojžíš poslal špiony, jeden z každého z dvanácti kmenů Izraele, do Kanaánu, aby prozkoumali území. “Mezi nimi byli Joshua a Caleb. Všichni špehové se shodli na bohatství země, ale deset z nich uvedlo, že Izrael nemohl dobýt, protože jeho obyvatelé byli příliš mocní a jejich města byla jako pevnosti. “Pouze Caleb a Joshua se odvážili jim odporovat.

Potom Caleb umlčel lid před Mojžíšem a řekl: „Měli bychom jít nahoru a zmocnit se země, protože to určitě můžeme udělat.“ (Čísla 13:30, NIV)

Bůh byl tak rozzlobený na Izraelity kvůli jejich nedůvěře v něj, že je přinutil bloudit v poušti 40 let, dokud celá generace nezemřela - kromě Joshua a Caleba.

Poté, co se Izraelité vrátili a začali dobývat zemi, dal Joshua, nový vůdce, Kalebovi území kolem Hebronu, patřící Anakitům. “Tito obři, potomci Nephilimů, vyděsili původní špiony, ale neprokázali žádný zápas s Božími lidé.

Calebovo jméno znamená „zuřit s psím šílenstvím.“ „Někteří bibličtí učenci si myslí, že Caleb nebo jeho kmen pocházeli od pohanského lidu, který byl asimilován do židovského národa.“ Zastupoval Judův kmen, ze kterého přišel Ježíš Kristus, Spasitel svět.

Calebovy úspěchy

Caleb úspěšně prozradil Kanaana na základě Mojžíše. “Přežil 40 let putování po poušti, poté se po návratu do zaslíbené země dobyl území kolem Hebronu a porazil obří syny Anak: Ahiman, Sheshai a Talmai.

Silné stránky

Caleb byl fyzicky silný, energický ve stáří a důmyslný při řešení problémů. “Nejdůležitější je, že následoval Boha celým svým srdcem.

Životní lekce

Caleb věděl, že když mu Bůh dá úkol, Bůh mu dodá vše, co potřebuje k dokončení této mise. “Caleb promluvil k pravdě, i když byl v menšině. Často se postavil za pravdu musíme stát sami.

Z Calebu se můžeme dovědět, že naše vlastní slabost přináší vtělení Boží síly. “Caleb nás učí být loajální k Bohu a na oplátku očekávat, že nám bude loajální.

Rodné město

Caleb se narodil otrokem v Goshen v Egyptě.

Odkazy na Caleb v Bibli

Příběh Caleb je vyprávěn v číslech 13, 14; Joshua 14, 15; Soudci 1: 12-20; 1 Samuel 30:14; 1 Chronicles 2: 9, 18, 24, 42, 50, 4:15, 6:56.

obsazení

Egyptský otrok, špion, voják, pastýř.

Rodokmen

Otec: Jephunneh, Kenizzite
Synové: „Ir, Elah, Naam
Bratr: Kenaz
Synovec: thOniniel
Dcera: Achsa

Klíčové verše

Čísla 14: 6-9
Joshua, syn Núna a Caleb, syn Jefunneho, kteří byli mezi těmi, kdo prozkoumali zemi, roztrhali šaty a řekli celému izraelskému shromáždění: „Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je nesmírně dobrá. povede nás do té země, do země, která teče s mlékem a medem, a dá nám ji. Pouze se nepohrdnou proti Hospodinu. A nebojte se lidu země, protože je spolkneme. "Jejich ochrana je pryč, ale Hospodin je s námi. Neboj se jich." (NIV)

Čísla 14:24
Ale můj služebník Caleb má jiný přístup než ostatní. Zůstal loajální ke mně, tak ho přivedu do země, kterou prozkoumal. Jeho potomci budou mít plný podíl na této zemi. “(NLT)

Šamanismus: definice, historie a přesvědčení

Šamanismus: definice, historie a přesvědčení

Životopis Ignáce z Antiochie: Apoštolský otec, Christian Martyr

Životopis Ignáce z Antiochie: Apoštolský otec, Christian Martyr

Manželská večeře jehněčího biblického studijního průvodce

Manželská večeře jehněčího biblického studijního průvodce