https://religiousopinions.com
Slider Image

Duch Svatý je třetí samostatná entita v Božství

Mormoni nevěří v tradiční křesťanskou verzi Trojice. Věříme v Boha, našeho Nebeského Otce a v Jeho syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Duch Svatý je samostatná a zřetelná bytost a třetí člen Božství.

Když byl Ježíš pokřtěn Janem, víme, že na něj Duch Svatý vystoupil ve formě holubice a jeho vliv byl v té době pociťován.

Kdo je Duch Svatý

Duch Svatý nemá tělo. Je to duchovní člověk. Jeho duchovní tělo mu umožňuje vykonávat na této zemi své zvláštní povinnosti. Jeho tělo sestává z duchovní hmoty, ale není to tělo z masa a kostí, jako je tělo Nebeského Otce nebo Ježíše Krista.

Duch Svatý je označován mnoha termíny. Některé zahrnují následující:

  • Duch svatý
  • Zkoušející
  • Utěšitel
  • Duch pravdy
  • Stále malý hlas
  • Šeptání Ducha

Cokoli je povolán a jakkoli se na něj odkazuje, má zřetelné povinnosti.

Co Duch Svatý dělá

Od doby, kdy jsme přišli na jejich zemi, nebyli jsme schopni žít s Nebeským Otcem ani chodit a mluvit s ním. Duch Svatý nám komunikuje od Nebeského Otce. Jednou z jeho povinností je svědectví pravdy a svědectví Otce a Syna.

Když Nebeský Otec s námi komunikuje skrze Ducha Svatého, jedná se o duchovní komunikaci. Duch Svatý mluví přímo k našim duchům, hlavně prostřednictvím pocitů a dojmů v našich myslích a srdcích.

Mezi další povinnosti Ducha svatého patří posvěcení a očištění od hříchu a přinesení míru, pohodlí a bezpečí. Duchovní vedení Duchem svatým nás může udržovat fyzicky i duchovně v bezpečí. Jelikož svědčí o pravdě, je to nejlepší vedení, které máme v smrtelném životě.

Moroni nám slibuje, že pokud budeme číst a modlit se o Knihu Mormonovu upřímně, Duch Svatý nám potvrdí, že je to pravda. Toto je nejlepší příklad toho, jak Duch Svatý svědčí o pravdě.

Jak cítit Ducha svatého

Na rozdíl od světského poznání a znalostí získaných prostřednictvím našich smyslů přichází duchovní komunikace od Ducha svatého duchovními způsoby. Je to komunikace ducha ducha.

Ve skutečnosti je to jen tehdy, když jsme duchovně naladěni a hledáme duchovní věci, abychom cítili vliv Ducha Svatého v našich životech.

Zlost a hřích otupí naše duchovní smysly a bude pro nás obtížné nebo nemožné Ho slyšet nebo cítit. Náš hřích navíc způsobí, že Duch Svatý od nás odejde, protože nemůže přebývat na nečistých místech.

Někdy víte, jestli jste nemohli myslet na vlastní pěst. Pokud se vám náhle objeví myšlenka, že víte, že jste nepřišli, je možné, že cítíte duchovní komunikaci od Ducha svatého.

Jak se budete dál učit a rozvíjet duchovně, budete více zběhlí, když víte, kdy Duch Svatý s vámi mluví, povzbuzuje vás nebo vás inspiruje.

Abychom i nadále přijímali komunikaci od Ducha Svatého, musíme jednat podle toho, co nám je duchovně řečeno, a řídit se všemi námi přijatými výzvami.

Proč je dar Mormonů vyhrazen pro Mormony

Každý má schopnost cítit vliv Ducha Svatého ve svém životě. Právo mít Ducha svatého s vámi však vždy pochází z křtu a potvrzení v pravé církvi Pána. Říká se tomu dar Ducha svatého.

Když jste potvrzeni, člen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a držitel kněžství říká: „Přijměte Ducha Svatého“, obdržíte tento dar.

Duch Svatý se projevil poté, co Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista. Dar Ducha Svatého je vám dán po vlastním křtu.

To vám dává právo mít s sebou Ducha Svatého nepřetržitě, dokud nezemřete a nevrátíte se do nebe. Je to fenomenální dar, který bychom měli po celý život pečovat a používat.

Co je Golem?  Úvod do stvoření z židovského folklóru

Co je Golem? Úvod do stvoření z židovského folklóru

Příběh Pele, havajská bohyně sopky

Příběh Pele, havajská bohyně sopky

Oblíbená hindská dětská jména pro dívky

Oblíbená hindská dětská jména pro dívky