https://religiousopinions.com
Slider Image

Novena důvěry ve svaté srdce Ježíše

Novena je zvláštní druh katolické oddanosti, která se skládá z modlitby vyžadující zvláštní milost, která se obvykle opakuje devět dní po sobě. Praxe modlitby noven je popsána v Písmu. Poté, co Ježíš vystoupil do nebe, poučil žáky o tom, jak se spolu modlit a jak se věnovat neustálé modlitbě (Skutky 1:14). Církevní doktrína tvrdí, že apoštoli, Blahoslavená Panna Marie a další následovníci Ježíše se všichni modlili spolu devět po sobě jdoucích dnů, které skončily sestupem Ducha svatého na Zemi na Turíce. Na základě této historie má římskokatolická praxe mnoho nových modliteb věnovaných konkrétním okolnostem.

Tuto konkrétní novenu je vhodné použít během svátku Nejsvětějšího Srdce Svatého Srdce během měsíce června, ale lze ji také modlit kdykoli během roku.

Historicky připadá svátek Nejsvětějšího srdce 19 dní po Letnicích, což znamená, že jeho datum může být již 29. května nebo až 2. července. Jeho první známý rok oslavy byl v roce 1670. Je to jeden z nejčastěji praktikovaných oddanosti v římském katolicismu a symbolicky umisťuje doslovné fyzické srdce Ježíše Krista jako zástupce Jeho božského soucitu s lidstvem. Tuto angažovanost také praktikují někteří anglikáni a protestantští luteráni. “

V této konkrétní modlitbě důvěry k Nejsvětějšímu Srdci žádáme Krista, aby předložil svou žádost Otci jako svému. Existují různá slova používaná pro Novenu důvěry ve svaté srdce Ježíše, některé vysoce formalizované a jiné konverzační, ale zde přetiskované je nejběžnější ztvárnění. “

Ó Pane Ježíši Kriste,
K vašemu Nejsvětějšímu Srdci
Souhlasím s tímto záměrem:
( M zde vstupuje váš záměr)
Jen se na mě podívej,, A pak udělej, co inspiruje tvoje posvátné srdce.
Nechte své svaté srdce rozhodnout; Spoléhám na to, věřím v to.
Hodím se na vaše milosrdenství, Pane Ježíši! Nezklameš mě.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím vám.
Posvátné Srdce Ježíšovo, věřím ve Tvoji lásku ke mně.
Posvátné srdce Ježíšovo, přichází Tvé Království.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, požádal jsem tě o mnoho laskavostí,
Ale vážně ho prosím. Vzít to.
Vložte ji do svého otevřeného, ​​zlomeného srdce;
A když se na to Věčný Otec podívá,
Pokryté vaší drahou krví to neodmítne.
Už to nebude moje modlitba, ale vaše, Ježíši.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím tobě.
Nech mě být zklamán.
Amen.
Souhlásky abecedy Gurmukhi (35 Akhar) Ilustrované

Souhlásky abecedy Gurmukhi (35 Akhar) Ilustrované

Děti Boží: Historie a učení notoricky známé kultury

Děti Boží: Historie a učení notoricky známé kultury

Hindské novoroční oslavy podle krajů

Hindské novoroční oslavy podle krajů