https://religiousopinions.com
Slider Image

Mohou být muži Wiccan?

Čím více si přečtete o Wicce a pohanství, tím více budete mít pocit, že současné spisy jsou zaměřeny na praktikující ženy. Znamená to, že Wicca je omezena pouze na ženy, nebo než muži nemohou být Wiccan? Vůbec ne!

Většina pohanských vír má prostor pro mužský. Novinky Rufus Cox / Getty Images

Proč se pohanství líbí ženám

Ve skutečnosti se Wicca a další formy pohanské víry not neomezují pouze na jedno pohlaví. A pokud to čtete a jste jedním z lidí, kteří říkají menfolku, že nemohou být Wiccan nebo Pagan, prosím, zastavte to hned teď.

Ačkoli přesná procenta nejsou jasná, zjistíte, že statisticky je mnohem více žen přitahováno k pohanským náboženstvím než muži, včetně, ale nejen, Wiccy. Jděte na jakoukoli pohanskou akci a je pravděpodobné, že populace se bude k dámám více přiklánět než k pánům. Proč je to? Je to často proto, že pohanská náboženství, včetně Wiccy, přijímají posvátnou ženskou vedle síly mužského. V pohanských náboženstvích existuje dualita, polarita, která se v běžných vírách často nenachází. Pro ženy, zejména ty, které byly vychovány v monoteistickém patriarchálním náboženství, to může být vítanou a posilující změnou zejména proto, že vedoucí role jsou stejně dostupné ženám v pohanských duchovních cestách.

Také si pamatujte, že mnoho pohanských náboženství byla původně náboženství plodnosti. Samotná Wicca určitě existuje a jsou zde i některé podoblasti rekonstrukčních vír. Kultem plodnosti se samo o sobě dává ženě vysoký status.

powerofforever / iStock Unreleased / Getty

A co Menfolk?

Co to tedy znamená pro lidi v komunitě? Znamená to, že nejsou vítáni v moderním pohanství? Stěží. Většina tradic pohanství má místo pro muže i ženy, často vedle sebe a stejné. I když existují některé skupiny, které ctí pouze bohyni a ne bohy, mnohem více je oddáno bohu i bohyni, nebo v některých případech více božstev obou pohlaví.

Pokud rituál vypadá, jako by byl napsán s ohledem na praktikantku, zvažte několik možností. Je to jazyk, který v něm musí mít ženský jazyk, například obřad ctít matky? Nebo je to prostě to, že osoba, která to napsala, byla žena, a tak je v ní ženský jazyk, ale je stále něco, co by se dalo přizpůsobit mužskému pohledu? Například v rituálu Self Dedication Ritual na tomto webu jedna část zní následovně:

Anoint své genitální oblasti, a říci: Kéž má moje lůno požehnáno, abych mohl ctít stvoření života.

Nyní, jasně, pokud jste mužský praktikující, nebudete požehnat lůně. Existují však určitě další oblasti, které byste mohli požehnat a které by ctily stvoření života. Podobně, pokud vám rituál řekne: „Jsem žena bohyně“ nebo něco podobného, ​​je naprosto v pořádku nahradit vhodnou mužskou variantu.

Morgan Ravenwood u WitchVox píše,

"Zdá se, že nelogické a kontraproduktivní zbavit Boha spolu s mužskými praktikami menší roli v jiných wiccanských rituálech. I když rozhodně neobhajuji rozpuštění všech ženských žen, ale doporučuji je, aby vážná úvaha o tom, jak umožnit seriózním mužským praktikům účastnit se jejich obřadů. To by představovalo mnoho příležitostí pro společenství a sdílení znalostí, což by jistě vyvážilo všechny vnímané nevýhody. ““

Jedna věc, kterou je důležité si pamatovat v magii a rituálu, je to, že je důležité, abyste se někdy naučili myslet mimo krabici. Pokud je rituál psán určitým způsobem a tento způsob pro vás ve vaší situaci nefunguje, pak vyhledejte způsoby, jak jej upravit tak, aby pro vás fungoval. Bohové to pochopí.

To vše bylo řečeno, ano, muži určitě mohou být Wiccan. I když můžete najít některé skupiny, které jsou pouze pro ženy, zejména v některých feministických tradicích, existuje spousta skupin, které přijímají členy obou pohlaví. A upřímně řečeno, pokud stejně praktikujete jako osamělé, nezáleží na tom, co vaše místní skupiny dělají. Takže pokračujte ve studiu, stále se učte, stále přemýšlejte a věděte, že váš status muže nebo ženy nezmění, pokud uvítáte ve větší paganské komunitě.

Nejlepší křesťanské rozhlasové stanice pro dospívající

Nejlepší křesťanské rozhlasové stanice pro dospívající

Co je to kultovní kultura?  Původ období

Co je to kultovní kultura? Původ období

George Whitefield, Spellbinding Evangelista Velké probuzení

George Whitefield, Spellbinding Evangelista Velké probuzení