https://religiousopinions.com
Slider Image

Jak se stát pohanským duchovním

Dostáváme mnoho e-mailů od lidí, kteří chtějí vědět, co musí udělat, aby se stali pohanským duchovním. Ve většině pohanských náboženství je kněžství přístupné každému, kdo je ochoten do něj vložit čas a energii - ale požadavky se obvykle liší v závislosti na vaší tradici a zákonných požadavcích na místo, kde žijete. Mějte prosím na paměti, že všechny níže uvedené informace jsou obecné, a pokud máte dotaz ohledně požadavků konkrétní tradice, budete se muset zeptat lidí, kteří jsou jejich součástí.

Kdo může být duchovním?

Obecně se mohou ženy nebo muži stát kněžími / kněžkami / duchovními v moderních pohanských náboženstvích. Každý, kdo se chce učit a studovat a věnovat se službě, může postoupit do ministerské pozice. V některých skupinách jsou tito jednotlivci označováni jako velekněz nebo velekněžka, arch. Kněz nebo kněžka nebo dokonce lord a dáma. Některé tradice používají termín Reverend. Název se bude lišit v závislosti na zásadách vaší tradice, ale pro účely tohoto článku jednoduše použijeme označení Velekněz / es nebo HP.

Titul Nejvyšší kněžky je obvykle titul, který vám dal někdo jiný - konkrétně někdo, kdo má více znalostí a zkušeností než vy. I když to neznamená, že osamělý člověk se nemůže naučit dost na to, aby se stal HP, někdy to znamená, že v učení učitele od mentora najdete v určitém okamžiku výhody.

Co potřebujete vědět?

HP musí vědět víc, než jen to, jak vrhnout kruh nebo k čemu jsou různé sabaty. Být HP (nebo HP) je vůdčí rolí, a to znamená, že se ocitnete v řešení sporů, provádění poradenství, občas přísných rozhodnutí, řízení harmonogramů a aktivit, výuky ostatních lidí atd. To vše jsou tendence přicházet trochu jednodušší se zkušenostmi, takže skutečnost, že si stanovujete cíl, je dobrý - musíte na něčem pracovat. Kromě toho, že se o své cestě dozvíte více, budete se také muset naučit učit ostatní - a to není vždy tak snadné, jak to zní.

Obecně platí, že většina pohanských tradic používá k vyškolení duchovenstva systém stupňů. Během této doby zahájí studia a obvykle se řídí plánem lekce, který určil velekněz nebo velekněz. Takový plán lekce by mohl zahrnovat knihy ke čtení, písemné úkoly, které se mají odevzdat, veřejné aktivity, demonstrace získaných dovedností nebo znalostí atd. Jakmile se přesáhnou za tuto fázi, je často iniciátorem úkolem pomáhat HP, vést rituály, vyučovat třídy atd. Někdy mohou dokonce působit jako mentoři nových zasvěcených.

V době, kdy někdo získal znalosti nezbytné k dosažení vyšších úrovní studijního systému své tradice, měli by být ve vedoucí roli pohodlní. Ačkoli to nutně neznamená, že musí jít pryč a provozovat svůj vlastní coven, znamená to, že by měli být schopni vyplnit HP, když to bude potřeba, vést třídy bez dozoru, odpovídat na otázky, které mohou mít noví zasvěcení, a tak na. V některých tradicích může pouze pravý jména bohů nebo velekněžky a velekněze znát pouze člen třetího stupně. Třetí titul může, pokud se rozhodnou, rozdělit a vytvořit svůj vlastní coven, pokud to jejich tradice dovolí.

Právní aspekty

Je velmi důležité si uvědomit, že jednoduše proto, že jste podle vaší tradice vysvěceni jako duchovenstvo, nutně neznamená, že máte zákonem povoleno vykonávat činnosti typu duchovenstva vaším státem. V mnoha státech musíte získat licenci nebo povolení, abyste mohli slavit manželství, jednat na pohřbu nebo poskytovat pastorační péči v nemocnicích.

Ověřte si u svého státu nebo okresu, jaké požadavky jsou zavedeny - například ve státě Ohio musí být duchovenstvo licencováno úřadem ministra zahraničí, než budou moci provádět svatby. Arkansas požaduje, aby ministři měli k dispozici osvědčení u svého krajského úředníka. V Marylandu se může jakýkoli dospělý podepsat jako duchovenstvo, pokud se manželé shodnou na tom, že úředníkem je duchovenstvo.

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Náboženství v Laosu

Náboženství v Laosu