https://religiousopinions.com
Slider Image

Lammas Prayers

V Lammasu, někdy zvaném Lughnasadh, je čas začít sklízet to, co jsme zaseli v průběhu posledních několika měsíců, a uvědomit si, že jasné letní dny brzy zaniknou. Použijte tyto jednoduché sezónní modlitby k oslavě Lammas, rané sklizně obilí.

Lammas Prayer for Honor the Grain

Lammas je doba rané sklizně zrna. Obrázek od Jade Brookbank / Image Source / Getty Images

Lammas Prayer for Honor the Grain

Lammas je období sklizně zrna. Je to čas, kdy se pole valí se zlatými vlnami pšenice, vysokými zelenými stonky kukuřice. Pokud žijete ve venkovské oblasti, je to jakýsi magický čas, protože zemědělci mají sklon ke svému poli sklízet to, co bylo zaseto na jaře. Pro mnoho z nás je obilí významnou součástí naší stravy. Použijte tuto jednoduchou modlitbu k obilným polím jako způsob, jak uznat důležitost Lammasovy sezóny.

Modlitba za obilí

Zlatá pole,
vlny zrna,
léto se chýlí ke konci.
Sklizeň je připravena,
zralé pro mlácení,
jak slunce mizí na podzim.
Mouka se mele,
chléb bude pečen,
a budeme jíst další zimu.

Lammas Prayer for the Warrior Soul

Mnoho pohanů dnes následuje cestu válečníků jako jejich předkové. Obrázek Peter Muller / Cultura RM / Getty Images

Mnoho pohanů dnes cítí spojení s archetypem válečníka. Bojovník Pagan často vzdává hold svým předkům a těm, kteří bojovali v bitvách už dávno. Pokud byste chtěli nabídnout jednoduchou modlitbu jako bojovník Pagan, tento vyvolával čest a moudrost jako součást cesty. Neváhejte jej upravit tak, aby vyhovoval potřebám vaší individuální tradice.

Modlitba za duši bojovníka

Duše válečníků, bojující v duchu,
následuje kód cti a moudrosti.
Síla se nenachází v náručí,
ne v noži, pušce nebo meči,
ale v mysli a duši.
Vyzývám válečníky minulosti,
ti, kteří by se postavili a bojovali,
ti, kteří by dělali, co je potřeba,
ti, kteří by obětovali jménem ostatních,
ti, kteří by zemřeli, aby ostatní mohli žít.
Vyzývám je dnes večer,
dát mi sílu srdce, duše a ducha.

Jste pohan, který se spojuje s duchem válečníka? No, nejsi sám. Existuje spousta pohanů, kteří ctí božstva válečníků.

Nezapomeňte si přečíst:

  • Bojovník Pagani
  • Bohové a bohyně bitvy

Modlitba za cti Lugha, řemeslníka

Lugh je bůh kovářů a řemeslníků. Obrázek Christian Baitg / Fotografova volba / Getty Images

Lammas je období sklizně zrna, ale v mnoha tradicích je to také období, ve kterém se hold vzdává holdu Lughovi, keltskému bohu řemeslníků. distribuce talentu. Podle autora Petera Beresforda Ellise „Keltové drželi kovárnu s velkou úctou. Válka byla způsob života a kováři byli považováni za „magické dary“ - přece jen dokázali ovládnout prvek ohně a formovat kovy Země pomocí své síly a dovednosti. Použijte tuto jednoduchou modlitbu k Lughovi jako způsob, jak uznat hodnotu vašich vlastních kreativních darů. Možná budete chtít zahrnout tuto krátkou modlitbu jako součást většího rituálu ctít Lugha.

Modlitba k Lughovi

Skvělé!
Mistr řemeslníků,
vůdce řemeslníků,
patron kovářů,
Vyzývám vás a ctím vás tento den.
Ty z mnoha dovedností a talentů,
Žádám tě, abys na mě zářil a
žehnej mi svými dary.
Dej mi sílu v dovednosti,
aby moje ruce a mysl byly obratné,
září mé světlo.
O mocný Lugh,
Děkuji vám za vaše požehnání.

Lammas Modlitba k bohům sklizně

Obrázek od iniciativy WIN / Neleman / Riser / Getty Images

Lammas je období rané sklizně. Je to roční období, kdy jsou obilná pole hojná, a pokud žijete ve venkovské oblasti, není neobvyklé vidět mlátičky, jak postupují napříč akry pšenice, kukuřice, ječmene a dalších. Na méně rozvinutých místech lidé stále sklízejí obilí ručně, stejně jako naši dávní předci. Je to také doba, kdy si mnozí z nás užívají ovoce naší práce, sbírají zeleninu, tykve, rajčata, fazole a všechny další druhy dobrot, které jsme vysadili na jaře.

Tato jednoduchá modlitba je ta, kterou můžete použít během vašich Lammasových rituálů, nebo dokonce i když sklízíte odměnu svých vlastních zahrad a ctíte mnoho božstev rané sklizně. Nebojte se přidat bohy nebo bohyně své vlastní tradice.

Modlitba ke sklizňovým božstvům

Pole jsou plná, kvetoucí sady,
a sklizeň dorazila.
Zdravím bohů, kteří hlídají zemi!
Zdravíme Cerese, bohyně pšenice!
Zdravím Merkur, flotilu nohou!
Zdravím Pomonu a plodná jablka!
Zdravím Attis, který umírá a je znovuzrozen!
Hail Demeter, přináší temnotu roku!
Zdravím Bacchuse, který plní poháry vínem!
Vážíme si vás všech, v této době sklizně,
a postavte naše stoly svou odměnou.

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Náboženství v Laosu

Náboženství v Laosu