https://religiousopinions.com
Slider Image

Modlitba za spasení

Spasitelská modlitba, známá mnoha křesťany jako „modlitba hříšníků“, je modlitba, kterou by člověk řekl, aby činil pokání z hříchu, prosil Boha o odpuštění, vyznal víru v Ježíše Krista a přijal jej za Pána a Spasitele. Prvním krokem ve vašem vztahu s Bohem je vyslovení modlitby spásy. “

Pokud věříte, že Bible nabízí pravdu o cestě ke spasení, ale neučinili jste krok, abyste se stali křesťanem, je to stejně jednoduché jako modlitba této modlitby. Můžete se modlit sami, pomocí svých vlastních slov. Neexistuje žádný zvláštní vzorec. Jen se modlete ze svého srdce k Bohu a on vás zachrání. Pokud se cítíte ztraceni a nevíte, co se máte modlit, následujte modlitbu spásy, kterou můžete následovat:

Modlitba spásy

Drahy lorde,
Přiznám se, že jsem hříšník. Udělal jsem mnoho věcí, které vás neuspokojují. Život jsem žil jen pro sebe. Je mi líto a činím pokání. Žádám vás, abyste mi odpustil.
Věřím, že jsi pro mě zemřel na kříži, abys mě zachránil. Udělal jsi, co jsem nemohl udělat pro sebe. Přijdu k vám teď a žádám vás, abyste převzali kontrolu nad mým životem; Dávám vám to. Od tohoto dne mi pomozte žít každý den pro vás a způsobem, který vás potěší.
Miluji tě, Pane, a děkuji ti, že s tebou strávím celou věčnost.
Amen.

Krátká modlitba za spasení

Zde je další krátká modlitba spasení, kterou se evangeličtí pastoři často modlí s lidmi na oltáři:

Drahý Pane Ježíši,
Děkuji za smrt na kříži pro můj hřích. Prosím odpusť mi. Vstup do mého života. Přijímám Tě jako svého Pána a Spasitele. Pomozte mi žít po zbytek tohoto života.
Ve jménu Ježíše se modlím.
Amen.

Existuje oficiální modlitba hříšníka?

Modlitby spásy výše nejsou oficiální modlitby. Mají být použity pouze jako průvodce nebo příklady toho, jak můžete mluvit s Bohem a požádat Ježíše Krista, aby se stal vaším Pánem a Spasitelem. Tyto modlitby můžete upravit nebo použít vlastní slova.

Neexistuje žádný magický vzorec nebo předepsaný vzorec, který je třeba dodržovat, aby bylo možné získat spasení. Vzpomínáte na zločince, který visel na kříži vedle Ježíše? Jeho modlitba se skládala pouze z těchto slov: „Ježíši, pamatujte si mě, když vstoupíte do svého království.“ Bůh ví, co je v našich srdcích. Naše slova nejsou tak důležitá.

Někteří křesťané nazývají tento druh modlitby „hříšníkovou modlitbou“. I když se tento pojem v Bibli nenachází, koncept je založen na Písmu:

Pokud svými ústy prohlásíte: „Ježíš je Pán, “ a věříte ve své srdce, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni. Protože věříte a jste oprávněni svým srdcem a vyznáváte svou víru a jste spaseni svými ústy. (Římanům 10: 9–10, NIV)

Žalm 51

V žalmu 51 požádal král David Boha o odpuštění. Toto je další příklad modlitby za spásu v Bibli:

Milov se mnou, Bože, kvůli tvé neochvějné lásce. Kvůli tvému ​​velkému soucitu vymaž skvrnu mých hříchů. Umyjte mě z mé viny. Očist mě od mého hříchu. Neboť rozpoznávám svou vzpouru; straší mě dnem i nocí. Proti tobě a jen tobě jsem zhřešil; Udělal jsem, co je ve tvém zraku zlé ... Očiň mě od svých hříchů a budu čistý; umyjte mě a budu bělejší než sníh. Oh, vrať mi zase svou radost; zlomil jsi mě - teď se raduju.
Nepřestávej se dívat na mé hříchy. Odstraňte skvrnu mé viny. Vytvořte ve mně čisté srdce, Bože. Obnovte ve mně loajálního ducha. Nevyhoď mě ze své přítomnosti a neber ode mne svého Ducha svatého. Obnovte mi radost z vaší spásy a přinutte mě, abych vás poslouchal ... Oběť, po které toužíte, je zlomeným duchem. Nebudete odmítat zlomené a pokání srdce, Bože.
(Výňatky z Žalm 51, NLT)

Co teď?

Pokud jste se právě modlili upřímnou modlitbu víry a zajímá vás, co dělat jako nový křesťan, podívejte se na tyto užitečné návrhy:

  • Spasení je milostí, skrze víru. Neurobili jste nic, co byste kdy mohli udělat, abyste si to zasloužili. Spása je dar od Boha. Jediné, co musíte udělat, je obdržet!
  • Řekněte někomu o vašem rozhodnutí. Je důležité, abyste někomu řekli, aby byl veřejný, zabezpečený a pevný. Najděte v Pánu bratra nebo sestru a řekněte mu: „Hej, rozhodl jsem se následovat Ježíše.“ Řekněte někomu dnes, pokud můžete. Je to skvělý způsob, jak dohodu uzavřít.
  • Mluv s Bohem každý den. Nemusíte používat velká ozdobná slova. Neexistují žádná správná a nesprávná slova. Buď sám sebou. Děkuji Pánu každý den za vaše spasení. Modlete se za ostatní v nouzi. Hledejte jeho směr. Modlete se za Pána, aby vás denně naplňoval svým Duchem svatým. Modlitba není omezena. Můžete se modlit se zavřeným nebo otevřenýma očima, zatímco sedíte nebo stojíte, klečíte nebo ležíte na posteli, kdekoli a kdykoli.
  • Najděte kostel a připojte se někam.
  • Objevte 4 základy duchovního růstu.
  • Naučte se základy křesťanství.
Je hvězdná projekce skutečná?

Je hvězdná projekce skutečná?

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa