https://religiousopinions.com
Slider Image

13 Tradiční večeře požehnání a modlitby jídla

Tato požehnání jsou tradičními modlitbami za večeři za milost v jídle. Modlitby jsou krátké a jednoduché, skvělé pro svátky, jako je Díkůvzdání a Vánoce, nebo pro jakoukoli večeři.

Požehnej nám, Pane

Tradiční katolická modlitba

Požehnej nám, Pane,

A ty tvoje dary

Což se chystáme dostat,

Skrze svou odměnu

Skrze Krista, našeho Pána, se modlíme.

Amen.

Děkujeme

Tradiční

Pro jídlo, které zůstává naším hladem,

Pro odpočinek, který nám přináší klid,

Pro domácnosti, kde vzpomínky přetrvávají,

Za tyto děkujeme.

Opravdu vděčný

Tradiční

Pane, udělej nám opravdu vděčnost

tato a všechna další požehnání.

Žádám to ve jménu Ježíše Krista,

Amen.

Bůh je skvělý

Tradiční

Bůh je skvělý!

Bůh je dobrý!

Děkujeme mu

Pro naše jídlo.

Amen.

Bůh je skvělý (rozšířená verze)

Tradiční

Bůh je velký a Bůh je dobrý,

Děkujeme Mu za naše jídlo;

Jeho požehnáním jsme krmeni,

Dejte nám Pane, náš každodenní chléb.

Amen.

Dejte nám vděčné srdce

Kniha společné modlitby

Dejte nám vděčná srdce,

Ó Otče, za všechny své milosrdenství,

A dejte nám pozor

O potřebách druhých;

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.

Ať jsme vděční

Tradiční

Za to a vše, co se chystáme obdržet,

Udělejte nás opravdu vděční, Pane.

Skrze Krista se modlíme.

Amen.

Požehnej, Pane

Tradiční

Požehnej, Pane,

Toto jídlo k našemu použití

A my k vaší službě,

A mějte na paměti

O potřebách druhých.

Ve jménu Ježíše

Amen.

Bůh náš otec, Pán a Spasitel

Tradiční

Bůh náš Otec, Pán a Spasitel

Děkuji za vaši lásku a laskavost

Požehnej toto jídlo a pití, modlíme se

A všichni, kteří s námi dnes sdílejí.

Amen.

Náš Nebeský Otec, milý a dobrý

Tradiční

Náš Nebeský Otec, milý a dobrý,

Děkujeme Ti za naše každodenní jídlo.

Děkujeme za vaši lásku a péči.

Buďte s námi, Pane, a vyslechněte naši modlitbu.

Amen.

Moravská večeře

Tradiční moravská modlitba

Přijď, Pane Ježíši, náš host

A žehnej těmto darům

Udělil Thee.

A žehnej našim milovaným všude,

A udržujte je ve své milující péči.

Amen.

Modlitební večeře Hymn

Tradiční píseň

Pane, žehnej toto jídlo a uděli nám to

Může být vděčný za vaše milosrdenství;

Naučte nás vědět, kým jsme krmeni;

Požehnej nám s Kristem, živým chlebem.

Pane, udělej nám vděčnost za naše jídlo,

Požehnej nám vírou v Ježíšovu krev;

S chlebem života naše duše zásobují,

Abychom mohli vysoko žít s Kristem.

Amen.

Skromné ​​srdce

Tradiční

Ve světě, kde je tolik hladových,

Můžeme jíst toto jídlo s pokorným srdcem;

Ve světě, kde je tolik osamělé,

Můžeme sdílet toto přátelství s radostným srdcem.

Amen.

6 nejlepších úvodních knih o islámu

6 nejlepších úvodních knih o islámu

Norská božstva

Norská božstva

Recepty na Ostaru Sabbat

Recepty na Ostaru Sabbat