https://religiousopinions.com
Slider Image

Modlitba na svátek Vánoc

Tato modlitba na svátek Vánoc je dokonalá modlitba k modlitbě po příjezdu domů z Půlnoční mše nebo o Štědrém ránu před otevřením dárků. Můžete se také modlit jako součást vaší milosti před vánoční večeří. (Otec nebo matka by se měli modlit poezii a zbytek rodiny by měl odpovědět s odpovědí.) A samozřejmě, každou modlitbu za Vánoce lze modlit každý den až do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Není třeba ani měnit slova „tento den“: Oslava svátků Vánoc pokračuje přes dvanáct dní Vánoc, jako by všech 12 dnů bylo jediným dnem.

Modlitba na svátek Vánoc

Mravenec. Dnes na nás svítí světlo, protože nám se narodil náš Pán; a bude nazýván Báječný, Bože, princ míru, Otec světa, který přijde, z jehož království nebude konec.
V. Narodilo se nám dítě.
R. A nám je dán Syn.
Modleme se.
Grant, prosíme tě, ó Pane, Bože náš, aby se my, kteří se radujeme z oslav narozenin našeho Pána Ježíše Krista, mohli zasloužit svatostí života, abychom dosáhli společenství s Ním. Kdo žije a vládne na věky věků. Amen.

Vysvětlení modlitby na svátek Vánoc

Tato krásná modlitba nám připomíná, o čem všechno je Vánoce. Dítě se rodí, ale není obyčejným dítětem; Je Pánem všech, Ježíše Krista, jehož království nebude mít konce. A my, budeme-li Ho následovat a růst v svatosti, budeme žít v tom království věčně. Slova antifonu, verše a odpovědi jsou čerpána od proroka Izaiáše a jsou mnohým známa z jejich použití v Händelově Mesiášovi .

Co je to Atman v hinduismu?

Co je to Atman v hinduismu?

Aum Shinrikyo: Doomsday Cult, který napadl tokijský podzemní systém

Aum Shinrikyo: Doomsday Cult, který napadl tokijský podzemní systém

Jaký byl původní jazyk Bible?

Jaký byl původní jazyk Bible?