https://religiousopinions.com
Slider Image

Je Halloween satanský?

„Halloween obklopuje spousta kontroverzí. I když to vypadá jako nevinná zábava pro mnoho lidí, někteří se obávají jeho náboženské nebo spíše démonické příslušnosti. To mnoho žádá, aby položili otázku, zda je Halloween satanský nebo ne.

Pravda je, že Halloween je spojen se satanismem pouze za určitých okolností a v nedávné době. Historicky nemá Halloween nic společného se satanisty, protože prvotní skutečnost, že formální satanistické náboženství nebylo koncipováno až v roce 1966.

Historický původ Halloweenu

Halloween je přímo spojen s katolickým svátkem Všech svatých. Byla to noc svátku před Den Všech svatých, která oslavuje všechny svaté, kteří pro ně nemají dovolenou.

Halloween však vyzvedl řadu praktik a přesvědčení, které si pravděpodobně půjčil od folklóru. I původ těchto praktik je často sporný, přičemž důkazy pocházejí již jen z několika set let. “

Například, jack-o-lucerna začala jako tuřínová lucerna v pozdních 1800s. Strašidelné tváře vytesané do nich byly považovány za nic jiného než žerty „zlomyslnými“. Stejně tak strach z černých koček pramení ze spojení se čarodějnicemi a nočními zvířaty ze 14. století. Až na druhou světovou válku se černá kočka opravdu vydala na Halloweenské oslavy.

A přesto starší záznamy o tom, co by se mohlo odehrát koncem října, jsou spíše tiché.

S satanismem nic z toho nemá nic společného. Ve skutečnosti, kdyby Halloweenské lidové praktiky měly co do činění s duchy, bylo by to hlavně proto, aby je drželi dál, ne je přitahovat. To by byl opak běžného vnímání „satanismu“.

Satanské přijetí Halloweenu

Anton LaVey založil satanskou církev v roce 1966 a během několika let napsal „satanskou Bibli “. Je důležité si uvědomit, že toto bylo první organizované náboženství, které se kdy označilo za satanské.

LaVey stanovil tři svátky pro jeho verzi satanismu. Prvním a nejdůležitějším datem jsou vlastní satanistické narozeniny. Je to konec konců náboženství zaměřené na sebe, takže je pochopitelné, že toto je nejvýznamnější den pro satanisty.

Dalšími dvěma svátky jsou Walpurgisnacht (30. dubna) a Halloween (31. října). Obě data byla v populární kultuře často považována za „čarodějnické svátky“, a tak se staly spojeny se satanismem. LaVey přijal Halloween méně kvůli nějakému inherentnímu satanskému významu v datu, ale spíše jako vtip proti těm, kdo se pověrčivě obávali.

Na rozdíl od některých konspiračních teorií satanisté nevnímají Halloween jako ďáblovy narozeniny. Satan je v náboženství symbolickou postavou. Dále Satanova církev popisuje 31. října jako „vrchol podzimu“ a kostýmní den podle vnitřního já nebo přemýšlení o nedávno zesnulém milovaném.

Ale je Halloween satanský?

Takže ano, satanisté slaví Halloween jako jednu ze svých svátků. Jedná se však o velmi nedávné přijetí.

Halloween byl slaven dlouho předtím, než s tím měli satanisté co do činění. Historicky tedy Halloween není satanský. Dnes má smysl jen nazývat ho satanským svátkem, když odkazuje na jeho oslavu skutečnými satanisty.

Je hvězdná projekce skutečná?

Je hvězdná projekce skutečná?

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa