https://religiousopinions.com
Slider Image

Oddělení církve a státu

Jaké je oddělení církve a státu? To je velmi dobrá otázka - a stát je možná jedním z nejvíce nepochopených, zkreslených a zkažených konceptů v amerických politických, právních a náboženských debatách dnes. Každý má názor, ale bohužel mnoho z nich je žalostně dezinformovaných.

Oddělení církve a státu není jen špatně pochopeno, je také nesmírně důležité. To je pravděpodobně jeden z mála bodů, v nichž se všichni na všech stranách debaty mohou snadno dohodnout jejich důvody pro souhlas se mohou lišit, ale shodují se v tom, že oddělení církve a státu je jedním z klíčových ústavních principů Americká historie.

Co jsou „církev“ a „stát“?

Pochopení oddělení církve a státu je komplikováno skutečností, že používáme takovou zjednodušenou frázi. Koneckonců neexistuje žádný church. Ve Spojených státech existuje mnoho náboženských organizací, které mají různá jména names kostel, synagogue, chrám, Kingdom Hall a více. Existuje také mnoho korporačních orgánů, které nepřijímají takové náboženské tituly, ale přesto jsou kontrolovány náboženskými organizacemi, například katolickými nemocnicemi.

Rovněž neexistuje jediný stát. “Místo toho existuje několik úrovní vlády na federální, státní, regionální a místní úrovni. Existuje také celá řada vládních organizací provize, odbory, agentury a další. Všichni mohou mít různé úrovně zapojení a různé vztahy s různými typy náboženských organizací.

Je to důležité, protože to zdůrazňuje skutečnost, že v „oddělení církve a státu“ nemůžeme mluvit o jediném, doslovném kostele a jediném, doslovném stavu. Tyto termíny jsou metafory, které měly ukazovat na něco většího. church by měl být vykládán jako jakýkoli organizovaný náboženský orgán se svými doktríny / dogmy a „stát“ by měl být vykládán jako jakýkoli vládní orgán, jakákoli vládní organizace nebo jakákoli vláda sponzorovaná událost.

Občanská vs. náboženská autorita

Přesnější fráze než „oddělení církve a státu“ by tedy mohla být něco jako „oddělení organizovaného náboženství a civilní autority“, protože náboženská a civilní autorita nad životy lidí není a neměla by být investovali do stejných lidí nebo organizací. V praxi to znamená, že civilní autorita nemůže diktovat nebo kontrolovat organizovaná náboženská těla. Stát nemůže říkat náboženským orgánům, co má kázat, jak kázat nebo kdy kázat. Občanská autorita musí uplatňovat přístup „bezdůvodně“ tím, že nenapomáhá náboženskému vyznání nebo mu brání.

Oddělení církve a státu je však obousměrná ulice. Nejde jen o omezení toho, co může vláda dělat s náboženstvím, ale také o to, co s vládou mohou dělat náboženská těla. Náboženské skupiny nemohou diktovat nebo ovládat vládu. Nemohou přimět vládu, aby přijala konkrétní doktríny jako politiku pro každého, nemůže přimět vládu, aby omezila jiné skupiny atd.

Největší hrozbou pro náboženskou svobodu není vláda nebo alespoň vláda jednající samostatně. Velmi zřídka se vyskytuje situace, kdy světští vládní činitelé jednají s cílem potlačit jakékoli konkrétní náboženství nebo náboženství obecně. Více obyčejné jsou soukromé náboženské organizace jednat přes vládu tím, že mají jejich vlastní doktríny a víry kodifikované do práva nebo politiky.

Ochrana lidí

Oddělení církve a státu tak zajišťuje, že soukromí občané, kteří jednají v roli některého vládního úředníka, nemohou mít jiné aspekty svých soukromých náboženských vyznání. Učitelé škol nemohou propagovat své náboženství dětem jiných lidí, například tím, že se rozhodnou, jaký druh Bible se bude číst ve třídě. Místní úředníci nemohou vyžadovat určité náboženské praktiky ze strany vládních zaměstnanců, například pořádáním konkrétních a schválených modliteb. Vládní vůdci nemohou, aby členové jiných náboženství cítili, že jsou nechtění, nebo jsou občany druhé třídy, když využívají svého postavení k propagaci konkrétních náboženských doktrín.

To vyžaduje morální sebekázeň vládních úředníků a dokonce do jisté míry soukromých občanů - sebekázeň, která je nezbytná k tomu, aby nábožensky pluralitní společnost přežila, aniž by sestoupila do náboženské občanské války. Zajišťuje, aby vláda zůstala vládou všech občanů, nikoli vládou jedné nominální hodnoty nebo jedné náboženské tradice. Zajišťuje, aby politické rozdělení nebylo kresleno podle náboženských linií, přičemž protestanti bojují proti katolíkům nebo křesťané bojují proti muslimům za „svůj podíl“ veřejné peněženky.

Oddělení církve a státu je klíčovou ústavní svobodou, která chrání americkou veřejnost před tyranií. Chrání všechny lidi před náboženskou tyranií jakékoli náboženské skupiny nebo tradice a chrání všechny lidi před vládním záměrem tyranizovat některé nebo jakékoli náboženské skupiny.

6 základních knih o ramayaně

6 základních knih o ramayaně

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe