https://religiousopinions.com
Slider Image

Proč se modlíme?

Modlitba je nezbytnou součástí křesťanského života. Jaký je přínos pro nás modlitba a proč se modlíme? Někteří lidé se modlí, protože jsou jim přikázáni (muslimové); jiní se modlí, aby nabízeli dary svým mnoha bohům (Hindům). Všichni se však modlíme za sílu a odpuštění, přejeme si navzájem požehnání a být v jednotě s Pánem, Bohem.

01 z 10

Modlitba nás přiblíží k Bohu

nautilus_shell_studios / E + / Getty Images

Modlitební čas je naše soukromé setkání s Bohem. Můžeme strávit čas v kostele, můžeme si přečíst naše bible a dokonce mít hromadu oddaných vedle naší postele, ale není nic, co by bylo možné s Pánem nahradit jeden na jednoho.

Modlitba prostě mluví k Bohu a poslouchá jeho hlas. Čas strávený ve vztahu s ním se odráží v každé další části našeho života. Žádný jiný člověk nás nezná, stejně jako Bůh, a zachovává všechna naše tajemství. Můžete být sami sebou s Bohem. Miluje tě bez ohledu na to, co.

02 z 10

Modlitba přináší božskou pomoc

Tetra Images / Getty Images

Ano, Bůh je všude a vševědoucí, ale někdy chce, abychom požádali o pomoc. Modlitba může do našich životů přinést božskou pomoc, když ji nejvíce potřebujeme. To platí i pro ostatní. Můžeme se modlit za blízké, aby dostali pomoc, kterou potřebují. “

Můžeme se modlit za Boží pokoj. Boží zásah často začíná pouhou modlitbou důvěry. Než se modlíte, pomyslete na lidi, kteří potřebují Boží pomoc, včetně vás. S čím v životě bojujete? Kde se zdá naděje ztracená a pouze Boží zásah může situaci napravit? Bůh pohne horami, když požádáme o pomoc v modlitbě.

03 z 10

Modlitba udržuje naše sobectví pod kontrolou

Ariel Skelley / Getty Images

Z přírody jsme my lidé sobečtí. Modlitba pomáhá udržet naši absorpci pod kontrolou, zvláště když se modlíme za ostatní.

Bůh nám často umožňuje vidět jasněji naše pravé já skrze modlitbu. Přemýšlejte o tom, jak často se naše modlitby soustředí na sebe, na ty, které milujeme nebo na jiné věřící ve světě. Když k modlitbám přidáme další křesťany, v dalších oblastech budeme také méně sobečtí.

04 z 10

Odpouštěním získáváme modlitbou

PeopleImages / Getty Images

Když se modlíme, otevřeme se odpuštění. Je zřejmé, že na tomto světě nejsou dokonalí lidé. Možná se budete snažit být nejlepším křesťanem, kterým můžete být, ale čas od času budete stále proklouzávat. Když selžete, můžete jít k Bohu v modlitbě a požádat o jeho odpuštění. “

Během naší modlitby nám Bůh může pomoci odpustit sobě. Někdy se potýkáme s tím, že se pustíme z háčku, přesto nám Bůh odpustil naše hříchy. Máme tendenci se bít příliš mnoho. Skrze modlitbu nám Bůh může pomoci chodit osvobozeně od viny a hanby a začít se znovu milovat.

S Boží pomocí můžeme také odpustit ostatním, kteří nám ublížili. Pokud neodpustíme, jsme ti, kdo trpí hořkostí, rozhořčením a depresí. Pro naše vlastní dobro a ve prospěch toho, kdo nám ublížil, musíme odpustit.

05 z 10

Modlitba nám dává sílu

Cecile_Arcurs / E + / Getty Images

Bůh nás naplňuje silou modlitbou. Když cítíme Boží přítomnost v modlitbě, připomínáme, že je vždy s námi. Nejsme sami v našich bojích. Když nám Bůh dává směr, naše víra a důvěra v něj rostla silnější.

Bůh často mění naše vnímání a náš pohled na situaci, když se o ni modlíme. Začínáme vidět naše problémy z Božího pohledu. Vědomí, že Bůh je na naší straně, nám dává sílu a schopnost postavit se všemu, co proti nám stojí.

06 z 10

Modlitba mění náš postoj

shanghaiface / Getty Images

Modlitba demonstruje naši ochotu být každý den ponížen a záviset na Bohu, aby vyhověl našim potřebám. Přiznáváme naši slabost a naši potřebu tím, že se v modlitbě obracíme k Bohu.

Skrze modlitbu vidíme rozlehlost světa a jak malé jsou naše problémy ve srovnání. Jak děkujeme a chválíme Boha za jeho dobrotu, s vděčností v našich srdcích se naše problémy začínají zdát triviální. Zkoušky, které se kdysi zdály obrovské, se zmenšují ve světle obtíží, kterým čelí ostatní věřící. Když se modlíme ve víře, zjistíme, že Bůh mění naše postoje vůči sobě samému, o naší situaci ao ostatních.

07 z 10

Modlitba inspiruje naději

Tom Merton / Getty Images

Když jsme dole na skládkách, modlitba nám dává naději. Ukládání našich problémů k Ježíšovým nohám ukazuje, že mu věříme. Ví, co je pro nás nejlepší. Když věříme Bohu, naplní nás nadějí, že vše dopadne dobře. “

Mít naději neznamená, že věci vždy dopadnou tak, jak chceme, ale to znamená, že chceme, aby byla Boží vůle provedena. Ve skutečnosti by se mohlo stát něco lepšího, než jsme si dokázali představit. Také modlitba nám pomáhá vidět věci z Boží perspektivy a víme, že Bůh chce pro své děti dobré věci. To nás otevírá všem možným příležitostem, které jsme nikdy předtím neviděli.

08 z 10

Modlitba snižuje stres

PhotoTalk / Getty Images

Tento svět je plný stresu. Neustále bombardujeme odpovědnostmi, výzvami a tlaky. Stres nás obklopí, dokud budeme žít v tomto světě. “

Když však v modlitbě položíme své starosti na Boží nohy, cítíme, jak se váha světa shazuje z našich ramen. Boží pokoj nás naplňuje, když víme, že slyší naše modlitby.

Bůh může uklidnit bouři ve vašem životě, i když jste uprostřed ní. Stejně jako Peter, musíme dávat pozor na Ježíše, abychom přestali klesat pod tíhou našich problémů. Ale když to uděláme, můžeme chodit po vodě.

Každý nový den obracejte své modlitby k Bohu a cítte, jak vaše úroveň stresu klesá.

09 z 10

Modlitba nás může učinit zdravějšími

PhotoTalk / Getty Images

Řada vědeckých studií ukázala, že pravidelná modlitba je důležitým faktorem pro delší život a zdravý život.

Tento článek v The Huffington Post od Richarda Schiffmana popisuje dobře zdokumentované spojení mezi modlitbou a dobrým zdravím, emocionálním i fyzickým: „Nezáleží na tom, jestli se modlíte za sebe nebo za druhé, modlí se, abyste uzdravili nemoc nebo mír ve světě, nebo jednoduše sedět v tichu a tichu, se efekty mysli zdají stejné. Ukázalo se, že různé psychické praktiky pomáhají zmírnit úrovně stresu, které jsou jedním z hlavních rizikových faktorů pro choroba."

Některé studie dokonce ukázaly, že lidé, kteří navštěvují bohoslužby pravidelně, žijí déle. Zachovejte klid a modlete se.

10 z 10

Modlitba nám může pomoci lépe porozumět sobě samým

Yuri_Arcurs / Getty Images

Když trávíme čas v rozhovoru s Bohem, musíme slyšet způsob, jakým o sobě mluvíme. Můžeme slyšet negativní věci, které o sobě říkáme, spolu s našimi vlastními naději a sny a jak chceme, aby se naše životy ukázaly.

Modlitba nám dává příležitost lépe porozumět tomu, kdo jsme v Kristu. Ukazuje nám náš účel a dává nám směr, když potřebujeme růst. Ukazuje, jak mít větší důvěru v Pána, a vylévá jeho bezpodmínečnou lásku. Skrze modlitbu vidíme osobu, kterou Bůh vidí, když se na nás dívá.

Šamanismus: definice, historie a přesvědčení

Šamanismus: definice, historie a přesvědčení

Životopis Ignáce z Antiochie: Apoštolský otec, Christian Martyr

Životopis Ignáce z Antiochie: Apoštolský otec, Christian Martyr

Manželská večeře jehněčího biblického studijního průvodce

Manželská večeře jehněčího biblického studijního průvodce