https://religiousopinions.com
Slider Image

Křesťanský svatební obřad

Tento obrys pokrývá každý z tradičních prvků křesťanského svatebního obřadu. Je navržen jako komplexní průvodce pro plánování a porozumění každému aspektu vašeho obřadu.

Ne všechny zde uvedené prvky musí být součástí vaší služby. Můžete se rozhodnout změnit objednávku a přidat své osobní výrazy, které budou mít pro vaši službu zvláštní význam.

Váš křesťanský svatební obřad může být individuálně přizpůsoben, ale měl by zahrnovat projevy uctívání, odrazy radosti, oslavy, společenství, úctu, důstojnost a lásku. Bible nedává žádný specifický vzorec nebo rozkaz přesně definovat, co by mělo být zahrnuto, takže existuje prostor pro vaše kreativní dotyk. Primárním cílem by mělo být dát každému hostu jasný dojem, že vy jako pár uzavíráte před Bohem slavnostní, věčnou smlouvu. Váš svatební obřad by měl být svědectvím o vašich životech před Bohem a prokazovat vaše křesťanské svědectví.

Akce před svatbou

Obrázky

Fotografie pro svatební hostiny by měly začít alespoň 90 minut před zahájením služby a měly by být dokončeny nejméně 45 minut před slavnostním zahájením.

Svatební party oblečená a připravená

Svatební párty by mělo být oblečeno, připraveno a čekat na vhodných místech nejméně 15 minut před zahájením obřadu.

Předehra

Jakékoli hudební předehry nebo sóla by se měly konat nejméně 5 minut před zahájením obřadu.

Osvětlení svíček

Svíčky nebo svícny jsou někdy zapáleny před příjezdem hostů. Jindy je uvězňují jako součást předehry nebo jako součást svatebního obřadu.

Křesťanský svatební obřad

Chcete-li získat hlubší pochopení svého křesťanského svatebního obřadu a udělat svůj zvláštní den ještě smysluplnějším, možná budete chtít strávit čas učením biblického významu dnešních křesťanských svatebních tradic.

Procesní

Hudba hraje zvláštní roli ve vašem svatební den, a to zejména během procesní. Zde je několik klasických nástrojů, které je třeba zvážit.

Sezení rodičů

Mít podporu a zapojení rodičů a prarodičů do obřadu přináší manželům zvláštní požehnání a také vyjadřuje čest předcházejícím generacím manželských svazů.

Procesní hudba začíná sezením vážených hostů:

 • Posezení babiččiny babičky
 • Posezení babičky nevěsty
 • Posezení rodičů ženicha
 • Posezení matky nevěsty

Svatební procesní začátky

 • Vstoupí ministr a ženich, obvykle od pravého pódia. Pokud Groommen doprovodí družičky dolů uličkou k oltáři, vstoupí také spolu s ministrem a ženichem.
 • Družičky vstupují, obvykle po střední uličce, jedna po druhé. Pokud doprovázejí družičky družičky, vstoupí spolu.
 • Vstoupí Maid or Matron of Honor. Pokud je doprovázena nejlepším mužem, vstupují společně.
 • Vstoupí květinová dívka a prsten.

Svatba března začíná

 • Vstoupí nevěsta a její otec. Typicky bude nevěsta v tuto chvíli stát signálem pro všechny hosty. Někdy ministr oznámí: „Všichni vstanou pro nevěstu.“

Výzva k uctívání

V křesťanském svatebnímu obřadu jsou úvodní poznámky, které obvykle začínají slovy „drahá milovaná“, výzvou nebo pozváním k uctívání Boha. Tyto úvodní poznámky pozvou vaše hosty a svědky, aby se spolu s vámi zúčastnili bohoslužby, když se připojíte k svatému manželství.

Úvodní modlitba

Zahajovací modlitba, často nazývaná svatební vzývání, obvykle zahrnuje díkůvzdání a výzvu k Boží přítomnosti a požehnání, aby byla na službě, která se má začít.

V určitém okamžiku služby můžete chtít společně říci svatební modlitbu.

Kongregace je seděna

V této době se obvykle vyžaduje shromáždění sboru.

Dávat pryč nevěsty

Vzdání se nevěsty je důležitým způsobem, jak zapojit rodiče nevěsty a ženicha do svatebního obřadu. Když rodiče nejsou přítomni, některé páry požádají kmotra nebo zbožného mentora, aby rozdal nevěstu.

Uctívejte píseň, hymnu nebo sólo

V tuto chvíli se svatební hostina obvykle přestěhuje na jeviště nebo platformu a Flower Girl a Ring Bearer sedí se svými rodiči.

Mějte na paměti, že vaše svatební hudba hraje důležitou roli ve vašem obřadu. Můžete si vybrat píseň uctívání pro celou sbor, kterou chcete zpívat, kostelní píseň, instrumentální nebo speciální sólo. Nejen, že je vaše volba písně výrazem uctívání, je to také odraz vašich pocitů a myšlenek jako pár. Jak plánujete, zde je několik tipů, které byste měli zvážit.

Poplatek za nevěstu a ženicha

Obvinění, které obvykle uděluje ministr provádějící obřad, připomíná pár jejich individuálních povinností a rolí v manželství a připravuje je na sliby, které se chystají splnit.

Závazek

Během zástavy nebo „zasnoubení“ prohlašují nevěsta a ženich hostům a svědkům, že přišli ze své vlastní svobodné vůle k manželství.

Svatební slib

V tuto chvíli na svatební obřad čelí nevěsta a ženich.

Hlavním zaměřením služby jsou svatební sliby. Nevěsta a ženich slibují veřejně, před Bohem a přítomnými svědky, že udělají vše, co je v jejich moci, aby si navzájem pomohli růst a stát se tím, čím je Bůh stvořil, aby byli navzdory všem protivenstvím, dokud budou oba žít. Svatební sliby jsou posvátné a vyjadřují vstup do smluvního vztahu.

Výměna prstenů

Výměna prstenů je projevem slibu páru zůstat věrným. Prsten představuje věčnost. Tím, že nosí svatební kapely po celý život páru, říkají všem ostatním, že jsou odhodláni zůstat spolu a zůstat věrni jeden druhému.

Osvětlení svíčky Unity

Osvětlení svíčky jednoty symbolizuje spojení dvou srdcí a životů. Začlenění svatebního obřadu jednoty nebo jiné podobné ilustrace může vaší svatební službě přidat hluboký význam.

Společenství

Křesťané se často rozhodnou začlenit přijímání do svatebního obřadu, což z něj činí jejich první akt jako manželský pár.

Výslovnost

Během tohoto prohlášení ministr prohlašuje, že nevěsta a ženich jsou nyní manželem a manželkou. “Hostům se připomíná, aby respektovali unii, kterou Bůh vytvořil, a že by se nikdo neměl snažit oddělit pár.

Závěrečná modlitba

Závěrečná modlitba nebo požehnání přibližují službu. Tato modlitba obvykle vyjadřuje požehnání ze sboru prostřednictvím ministra, který si přeje lásku páru, mír, radost a Boží přítomnost.

Polibek

V tuto chvíli ministr tradičně řekne ženichovi: „Nyní můžete svou nevěstu líbat.“

Prezentace páru

Během prezentace ministr tradičně říká: „Je mi ctí představit vás poprvé, pane a paní ____.“

Závěrečný

Svatební hostina opouští platformu, obvykle v následujícím pořadí:

 • Nevěsta a ženich
 • Maid or Matron of Honor and Best Man
 • Družičky a ženichové
 • Květinová dívka a prsten na doručitele
 • Ushers se vracejí k poctěným hostům, kteří jsou eskortováni v opačném pořadí, než je jejich vchod.
 • Ushers pak může propustit zbývající hosty, a to buď najednou, nebo po jednom řádku.
Šamanismus: definice, historie a přesvědčení

Šamanismus: definice, historie a přesvědčení

Životopis Ignáce z Antiochie: Apoštolský otec, Christian Martyr

Životopis Ignáce z Antiochie: Apoštolský otec, Christian Martyr

Manželská večeře jehněčího biblického studijního průvodce

Manželská večeře jehněčího biblického studijního průvodce