https://religiousopinions.com
Slider Image

Cowboy Church Víry a praktiky

Od svého založení v 70. letech se hnutí Cowboy Church rozrostlo na více než 1 000 církví a ministerstev po celých Spojených státech a dalších zemích.

Bylo by však chybou předpokládat, že všechny kovbojské církve mají naprosto stejné přesvědčení. “Obyčejně byly církve nezávislé a nedenominacionální, ale to se změnilo kolem roku 2000, kdy do hnutí v Texasu vstoupily jižní baptistické církve. přidružený k Božím shromážděním, církvi Nazarény a sjednoceným metodistům.

Tradičně vzdělaní ministři v hnutí drželi standardně křesťanské přesvědčení a přestože oděv účastníků, výzdoba kostela a hudba mohou být západní povahy, kázání a praktiky bývají konzervativní a založené na Bibli.

Cowboy Church víry

Bůh - Kovbojské církve věří v Trojici: „Jeden Bůh ve třech Osobách, Otec, Syn a Duch svatý.“ Bůh vždy existoval a vždy bude. “Americké společenství kovbojských církví (AFCC) říká:„ Je Otec otcům a těm, kterým se modlíme. “

Ježíš Kristus - Kristus stvořil všechny věci. “Přišel na Zemi jako Vykupitel a svou obětní smrtí na kříži a vzkříšení zaplatil dluh za hříchy těch, kteří v něj věří jako Spasitele.

Duch Svatý “„ Duch svatý přitahuje všechny lidi k Ježíši Kristu, sídlí ve všech, kteří přijímají Krista za svého Spasitele a vede Boží děti skrze životní cestu do nebe, “říká AFCC.

Bible - Kovbojské církve věří, že Bible je psané Slovo Boží, kniha s pokyny pro život a že je pravdivá a spolehlivá. „Poskytuje základ křesťanské víře.“

Spása Hřích odděluje lidi od Boha, ale Ježíš Kristus zemřel na kříži za spasení světa. „Kdo v něj věří, bude spasen.“ Spasení je dar zdarma, obdržený vírou pouze v Krista.

Království Boží - Věřící v Ježíše Krista vstupují do Božího království na této zemi, ale to není náš trvalý domov. “Království pokračuje v nebi a Ježíšovým druhým přichází na konci tohoto věku.

Věčná bezpečnost - Kovbojské církve věří, že jakmile je člověk spasen, nemůže ztratit své spasení. “Bohův dar je na věčnost; nic nemůže odstranit.

End Times - Baptistická víra a poselství, následované mnoha kovbojskými církvemi, říká: „Bůh ve svém vlastním čase a svým vlastním způsobem přinese světu svůj náležitý konec. Podle svého slibu se Ježíš Kristus vrátí osobně a viditelně ve slávě k zemi; mrtví budou vzkříšeni a Kristus bude soudit všechny lidi ve spravedlnosti. Nespravedliví budou posláni do pekla, místo věčného trestu. Spravedliví ve svých vzkříšených a oslavených tělech dostanou odměnu a budou bydlet navždy v nebi s Pánem. "

Praxe Cowboy Church

Křest Křest ve většině kovbojských církví se provádí ponořením, často do koňského žlabu, potoka nebo řeky. “Jedná se o církevní nařízení, které symbolizuje věříckou smrt hříchu, pohřbení starého života a vzkříšení v novém život označený chůzí v Ježíši Kristu.

Večeře TheLord - V baptistické víře a poselství sítě Cowboy Church Network: „Večeře Páně je symbolický akt poslušnosti, díky kterému členové církve prostřednictvím účasti na chlebu a plodech révy pamatují smrt Vykupitele a očekávat Jeho druhý příchod. ““

Bohoslužby Bez výjimky jsou bohoslužby v kovbojských církvích neformální a mají pravidlo „přijďte, jak jste vy“. Tyto církve jsou zaměřeny na hledače a odstraňují bariéry, které by mohly bránit nezúčastněným. jsou krátké a vyhýbají se „církevnímu“ jazyku. “Lidé nosí klobouky během služby, kterou odstraňují pouze během modlitby . Hudba je obvykle poskytována zemí, západem nebo bluegrassovou kapelou, která obvykle zpívá nejvíce. není žádným oltářním hovorem a není ani předán sběrný talíř. “Na dveře mohou být vyhozeny do kufru nebo do krabice krabice.“ V mnoha kovbojských církvích je respektována anonymita návštěvníků a nikdo neočekává, že vyplní karty.

(Zdroje: cowboycn.net, americanfcc.org, wrs.vcu.edu, rodeocowboyministries.org)

Jack Zavada, spisovatel kariéry a přispěvatel pro About.com, je hostitelem křesťanské webové stránky pro singly. Jack nikdy nebyl ženatý a cítil, že těžce získané lekce, které se naučil, mohou ostatním křesťanským singlům pomoci pochopit jejich životy. Jeho články a e-knihy nabízejí velkou naději a povzbuzení. Chcete-li ho kontaktovat nebo získat další informace, navštivte stránku Jack's Bio.

Jak si vyrobit tašku s tarotovou kartou

Jak si vyrobit tašku s tarotovou kartou

Co je Boží svatost?

Co je Boží svatost?

Jaká je definice zlého v Bibli?

Jaká je definice zlého v Bibli?