https://religiousopinions.com
Slider Image

Jak se mohutněji modlit za zázraky

Modlitba má moc potenciálně změnit jakoukoli situaci, dokonce i tu nejnáročnější, zázračným způsobem. Ve skutečnosti se Bůh může dokonce rozhodnout poslat anděly do našich životů, aby odpověděl na naše modlitby. Jak často však naše modlitby odrážejí skutečnost, že na ně Bůh může reagovat zázraky? Někdy se modlíme, jako bychom nevěřili, že nám Bůh odpoví. Významné náboženské texty - prohlašují, že Bůh nejsilněji odpovídá na modlitby skutečně věřících.

Bez ohledu na to, jak se situace zdá beznadějná, od neklidného manželství po delší období nezaměstnanosti, „Bůh má moc to změnit, když se odvážně modlíš a věříš, že odpoví. Ve skutečnosti náboženské texty říkají, že Boží moc je tak velká, že dokáže dělat cokoli. Naše modlitby jsou někdy pro tak velkého Boha příliš malé.

5 způsobů, jak se mocněji modlit za zázraky

Bůh přijme jakoukoli modlitbu, protože je vždy ochotný se s námi setkat tam, kde jsme. Ale pokud se modlíme, aniž bychom očekávali, že Bůh odpoví, omezíme to, co ho ve svých životech vyzýváme. Na druhou stranu, pokud přistupujeme k Bohu modlitbami naplněnými vírou, můžeme vidět něco úžasného a zázračného. Zde je návod, jak se mohutněji modlit, aby pozval Boha k zázrakům ve vašem životě:

1. Budujte svou víru

Nejjednodušší způsob, jak posílit své modlitby, je zvýšit vaši víru. Požádejte Boha, aby vám dal víru, kterou musíte s jistotou věřit, že bude dodržovat své sliby, bez ohledu na to, za jakých okolností se ocitnete.

 • Rozhodněte se věřit, že Bůh vás odmění za usilovné hledání, jak slibují náboženské texty.
 • Modlete se s pocitem nedočkavého očekávání a očekávejte, že Bůh bude vždy jednat, aby udělal to nejlepší, když se budete modlit.
 • Očekávejte, že Bůh udělá mnohem víc, než byste mohli udělat sami.
 • Obklopte se lidmi, kteří mají silnou víru, lidmi, kteří věří, že Bůh je stejně velký, jak říká, a kdo osobně prožil jeho mocnou moc a věrnost ve svém vlastním životě.
 • Udržujte modlitební deník, ve kterém zaznamenáváte konkrétní modlitby, které denně cvičíte, dokud nedojde k průlomům. Až přijdou, napište odpovědi na své modlitby. Později si přečtěte své minulé záznamy v deníku, abyste si připomněli, jak vám Bůh byl věrný.

2. Zeptejte se, co pro vás Bůh chce

Když žádáte Boha o něco v modlitbě, zeptejte se s čistými motivy. Hledejte odpovědi, které odrážejí Božího, a nebudete se ho snažit přesvědčit, aby dodržoval vaše vlastní plány.

 • Abychom identifikovali nějaké vadné vzory ve vašem modlitebním životě, zeptejte se sami sebe: „Modlím se pouze za své vlastní pohodlí a touhy?“ „Modlím se někdy, když se věci dobře daří, nebo jen když jsem v nouzi?“ „Je můj motiv v modlitbě mým vlastním štěstím nebo Boží slávou?“ A „Modlím se s pochybným postojem, jen procházím pohyby modlitby, protože se zdá, že je to duchovní věc?“
 • Čiňte pokání z nesprávných postojů a požádejte Boha, aby vám pomohl přistoupit k modlitbě s čistými úmysly.
 • Modlete se v souladu s Boží vůlí a nezapomeňte, že pro vás chce to nejlepší.

3. Spolehněte se na Boží sílu bojovat s duchovními bitvami

Abyste se mohli účinně modlit, musíte se spolehnout na Boží sílu a nechat ji zmocnit se, když čelíte náročným situacím. Uvědomte si, že odrazování nebo zoufalství, které cítíte, může být způsobeno zlem, které odporuje vašemu úsilí přiblížit se Bohu.

 • Zbavte se hříšných návyků, které mohou otevírat dveře, aby zlo mohlo projít.
 • Vyznávejte a litujte všech hříchů, na které vás Bůh upozorní, a požádejte ho, aby vás očistil.
 • Nikdy neztratíte bitvu, když budete bojovat s Boží silou proudící skrze vás. Takže se nespoléhejte pouze na svou vlastní omezenou sílu; modlete se, aby vás Bůh zmocnil k boji v každé situaci.

4. Zápas v modlitbě

Modlitba vyžaduje vytrvalost. Musíte se naučit víře v Boží plán a věřit, že vás povede, i když procházíte velmi těžkými časy.

 • Když se stane něco špatného, ​​nevyhazujte jen několik krátkých modliteb za Boží pomoc. Místo toho uchopte Boží sliby a bojujte, aby se uskutečnily v tomto padlém světě.
 • Buďte vytrvalí a modlete se, dokud vám Bůh neodpoví. Nevzdávejte se modlení o situaci, dokud do ní nepřijde Boží moc.

5. Modlete se za to, co může udělat jen Bůh

Pokud se chcete mocně modlit, musíte se modlit za věci, které vyžadují velkou pomoc, za věci, které jste nemohli jednoduše snadno změnit sami.

 • Neomezujte své modlitby na jednoduché situace, které nevyžadují změnu božského zásahu. Místo toho si zvykni modlit se za velké věci, které může dělat jen Bůh. Například místo toho, abyste se modlili za každý pracovní den, modlete se za větší vizi svého povolání a odvahy, kterou musíte splnit, i když to znamená najít zcela novou práci.
 • Vyzvěte Boha, aby udělal něco neuvěřitelně mocného v každé situaci, kterou před sebou přinesete.

Bůh odpoví na každou modlitbu, bez ohledu na to, jak malý. Protože s důvěrou můžete přistupovat k Bohu, proč se nemodlit za největší a nejsilnější modlitby, které můžete?

Potvrzování vs přísahy u soudu

Potvrzování vs přísahy u soudu

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

10 Sikhismských duchovních podmínek a co znamenají

10 Sikhismských duchovních podmínek a co znamenají