https://religiousopinions.com
Slider Image

LDS Církevní časopisy

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydává čtyři časopisy. Každý měsíc kromě Liahony (která závisí na jazyce) se zveřejňují. Jsou to následující:

  • Praporčík: Zdroje publikované v tomto časopise jsou určeny pro dospělé. Existují články od vedoucích církví LDS a dalších členů, které se zaměřují na posílení a pomoc členům církve s duchovními i časovými potřebami.
  • New Era: Tento časopis publikuje články, které jsou zaměřeny na mládež církve LDS ve věku 12-18 let. Články zahrnují vedení a radu od vedoucích církve LDS a dalších členů, stejně jako články předkládané mládeží, které sdílejí své povznášející zkušenosti a svědectví.
  • Přítel: Tento časopis, napsaný pro děti od 12 let, obsahuje články a příběhy vůdců a dalších členů církve LDS. Děti si také užívají hry, řemesla, hádanky a další aktivity.
  • Liahona: Tento mezinárodní časopis se skládá z článků převzatých z výše uvedených tří časopisů, které jsou poté přeloženy a zpřístupněny ve více než 50 jazycích.

Přihlášení k odběru časopisů LDS

Všechny církevní časopisy LDS jsou zaměřeny na pomoc členům, učitelům a vůdcům s jejich rodinami, životy a církevními povoláními. Aktuální a minulá čísla všech čtyř časopisů jsou k dispozici online na LDS.org v sekci Inspirace a zprávy: Časopisy. Můžete se také přihlásit k odběru kteréhokoli z těchto časopisů tím, že navštívíte Distribuční centrum církve LDS online v distribučním centru církve LDS nebo si objednáte telefonicky.

Pokud máte problém s předplatným časopisu, přečtěte si prosím pomocnou stránku „Nápověda k odběru časopisu časopisu“.

Co byla protireformace?

Co byla protireformace?

Kouzelné uzemnění, vystředění a stínění

Kouzelné uzemnění, vystředění a stínění

Životopis Ann Lee, zakladatel Shakers

Životopis Ann Lee, zakladatel Shakers