https://religiousopinions.com
Slider Image

Boží Syn

Ježíš Kristus se v Bibli nazývá Božím synem více než 40krát. “Co přesně tento název znamená a jaký význam to má pro dnešní lidi?

Za prvé, tento termín neznamená , že Ježíš byl doslovným potomkem Boha Otce, protože každý z nás je dítětem našeho lidského otce. “Křesťanská doktrína Trojice říká, že otec, syn a Duch svatý jsou si rovni a společný, což znamená, že tři osoby jednoho Boha vždy existovaly společně a každá z nich má stejný význam.

Zadruhé to neznamená, že se Bůh Otec spářil s Pannou Marií a takto zplodil Ježíše. “Bible nám říká, že Ježíš byl počat mocí Ducha svatého.” To bylo zázračné, panenské narození.

Zatřetí, termín Boží Syn, jak se vztahuje na Ježíše, je jedinečný. „To neznamená, že byl Božím dítětem, protože křesťané jsou, když jsou adoptováni do Boží rodiny.“ Otče, poukazuje na jeho božství, což znamená on je Bůh.

Jiní v Bibli nazvali Ježíše Syna Božího, zejména satana a démony. “Satan, padlý anděl, který znal pravou Ježíšovu totožnost, používal tento termín jako pokušení během pokušení na poušti.“ Evropští duchové, Vyděšený v Ježíšově přítomnosti řekl: „ Vy jste Boží Syn.“ (Marek 3:11, NIV)

Syn Boží nebo Syn člověka?

Ježíš se často označoval za Syna člověka. “Narodil se z lidské matky, byl to plně lidský člověk, ale také plně Bůh.“ Tato inkarnace znamenala, že přišel na Zemi a vzal si lidské tělo. nás ve všech ohledech kromě hříchu.

Titul Syn člověka však jde mnohem hlouběji. “Ježíš hovořil o proroctví v Danielovi 7: 13–14.„ S odkazem na tento den by byli obeznámeni noviny jeho dne, a to zejména náboženští vůdci.

Kromě toho byl Syn člověka titulem Mesiáše, pomazaného Božího, který osvobodil židovský lid od otroctví. “Mesiáš se dlouho očekával, ale velekněz a další odmítli uvěřit, že Ježíš byl tou osobou. „Mnozí si mysleli, že Mesiáš bude vojenským vůdcem, který by je osvobodil od římské nadvlády.“ Nemohli uchopit služebníka Mesiáše, který by se obětoval na kříži, aby je osvobodil od otroctví hříchu.

Když Ježíš kázal po celém Izraeli, věděl, že by bylo považováno za rouhání se nazývat Božím synem. “Použití tohoto titulu o sobě by předčasně ukončilo jeho službu. Během soudu s náboženskými vůdci Ježíš odpověděl na jejich otázku, že je Božím synem, a velekněz v hrůze roztrhl svůj vlastní roucho a obviňoval Ježíše z rouhání.

Co dnes Syn Boží znamená

Mnoho lidí dnes odmítá přijmout, že Ježíš Kristus je Bůh. “Považují ho za dobrého muže, učitele člověka na stejné úrovni jako ostatní historičtí náboženští vůdci.

Bible však pevně prohlašuje, že Ježíš je Bůh. “Například Janovo evangelium říká: „ Ale je psáno, že můžete uvěřit, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a že věřením můžete mít život v jeho jménu. “ (John 20:31, NIV)

V dnešní postmodernistické společnosti miliony lidí odmítají myšlenku absolutní pravdy. “Tvrdí, že všechna náboženství jsou stejně pravdivá a existuje mnoho cest k Bohu.

Ježíš však upřímně řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo k Otci nepřichází, jen skrze mne.“ (John 14: 6, NIV) . Podmodernisté obviňují křesťany z toho, že jsou netolerantní; tato pravda však vychází z rtů samotného Ježíše.

Ježíš Kristus, jako Syn Boží, pokračuje ve stejném zaslíbení věčnosti v nebi každému, kdo ho dnes následuje: „Podle vůle mého otce bude každý, kdo se na Syna dívá a věří v něj, mít věčný život a já je vychovám v poslední den. (Jan 6:40, NIV)

Prameny

  • Slick, Matte. "Co se myslí, když se říká, že Ježíš je Boží Syn?" Christian Apologetics & Research Ministry, 24. května 2012.
  • „Co to znamená, že Ježíš je syn člověka?“ GotQuestions.org, 24. ledna 2015.
George Whitefield, Spellbinding Evangelista Velké probuzení

George Whitefield, Spellbinding Evangelista Velké probuzení

Co říká Bible o půstu za postní dobu?

Co říká Bible o půstu za postní dobu?

Biografie Eusebia, otce církevních dějin

Biografie Eusebia, otce církevních dějin