https://religiousopinions.com
Slider Image

Modlitba a biblické verše, které pomáhají s pokušením

Pokud jste křesťanem déle než jeden den, pravděpodobně jste dříve hledali modlitbu, abyste odolali pokušení. Potlačení touhy po hříchu je samo o sobě obtížné, ale když se obrátíte k Bohu o pomoc, může vás zmocnit moudrostí a silou, abyste překonali i ty nejlákavější pokušení.

Odchýlit se od okolností, které pro nás nejsou dobré, je snazší, když konzultujeme Písma a využíváme Boží sílu skrze modlitbu. Pokud právě teď čelíte pokušení, najdete povzbuzení v níže uvedené modlitbě. Přečtěte si biblické verše, které následují modlitbu, aby vás ujistily, že Pán nám může pomoci odolat všem podobám hříchu.

Modlitba za odolávání pokušení

Drahý Pane Ježíši,
Snažím se nenarazit ve své cestě víry, ale znáte pokušení, kterým dnes čelím. Zažívám touhy, které mě odvádějí pryč od tebe. Pokušení se mi někdy zdá příliš silné. Touhy se zdají být příliš silné, aby odolaly.
Potřebuji vaši pomoc v této bitvě. Nemůžu chodit sám, Pane. Potřebuji tvé vedení. Moje tělo je slabé. Prosím pomozte mi. Naplňte mě mocí svého Ducha svatého, abyste mi dal sílu. Bez tebe to nezvládnu.
Vaše Slovo slibuje, že nebudu v pokušení nad rámec toho, co mohu nést. Žádám vaši sílu, aby se postavila proti pokušení pokaždé, když se s ní setkám.
Pomoz mi zůstat duchovně vzhůru, aby mě pokušení nepřekvapilo. Chci se vždy modlit, aby mě neodradily zlé touhy. Pomozte mi udržet svého ducha dobře krmeného svým Svatým Slovem, abych vám řekl, že ve mně žijete. A vy jste větší než každá síla temnoty a hříchu, která je na světě.
Pane, překonal jsi Satanovo pokušení. Rozumíte mému boji. Žádám tedy o sílu, kterou jste měli, když čelíte satanovým útokům v divočině. Nenechte mě odtáhnout svými vlastními touhami. Nechte mé srdce poslouchat vaše Slovo.
Vaše Slovo mi také říká, že poskytnete způsob, jak uniknout z pokušení. Prosím, Pane, dej mi moudrost, abych odešel, když budu v pokušení, a jasnost, abych viděl cestu ven, kterou poskytneš. Děkuji vám, Pane, že jste věrný vysvoboditel a že se mohu spolehnout na vaši pomoc v době, kdy jsem ji potřeboval. Děkuji, že jsi tu pro mě.
Ve jménu Ježíše Krista se modlím,
Amen.

Verše Bible pro odolávání pokušení

Jako věřící můžeme odkazovat na Ježíšova slova a učedníky, aby nám pomohli skrze naše boje s pokušením. V těchto třech evangelijních pasážích Ježíš hovořil v Getsemanské zahradě o Velkém pátku se svými žáky o pokušení:

Zůstaňte vzhůru a modlete se, abyste nebyli testováni. Chcete dělat to, co je správné, ale jste slabí. (Matthew 26:41, CEV)
Dávejte pozor a modlete se, abyste se nevzdali pokušení. Protože duch je ochotný, ale tělo je slabé. (Marek 14:38, NLT)
Tam jim řekl: „Postavte se, že se nebudete pokoušet.“ (Lukáš 22:40, NLT)

Paul napsal věřícím v Korintu a Galatii o pokušení v jeho dopisech:

Ale pamatujte, že pokušení, která přicházejí do vašeho života, se neliší od toho, co ostatní prožívají. A Bůh je věrný. Bude udržovat pokušení stát se tak silným, že se proti němu nebudete moci postavit. Když jste v pokušení, ukáže vám cestu ven, abyste se jí nevzdali. “(1 Korintským 10:13, NLT)
Duch a vaše touhy jsou navzájem nepřáteli. Vždy se navzájem bojují a brání vám v tom, abyste cítili, že byste měli. (Galatským 5:17, CEV)

James povzbuzoval křesťany tím, že jim připomněl požehnání, která přicházejí skrze pokušení. Bůh používá zkoušky k vytrvalosti a slibuje odměnu těm, kteří vytrvají. Jeho příslib odměny naplňuje věřícího nadějí a silou, aby odolal.

Blahoslavený muž, který zůstává vytrvalý před soudem, protože když obstál v testu, dostane korunu života, kterou Bůh zaslíbil těm, kdo ho milují.
Nechť nikdo neřekne, když je v pokušení: „Jsem pokoušen Bohem, “ protože Bůh nemůže být pokušen zlem a sám nikoho nepokouší.
Ale každý je v pokušení, když je lákán a lákán podle své vlastní touhy.
Pak touha, když byla počata, způsobí zrod hříchu a hřích, když je plně dospělý, vyvolává smrt.
(James 1: 12-15, ESV)
Souhlásky abecedy Gurmukhi (35 Akhar) Ilustrované

Souhlásky abecedy Gurmukhi (35 Akhar) Ilustrované

Děti Boží: Historie a učení notoricky známé kultury

Děti Boží: Historie a učení notoricky známé kultury

Hindské novoroční oslavy podle krajů

Hindské novoroční oslavy podle krajů