https://religiousopinions.com
Slider Image

Archanděl Zadkiel, anděl milosrdenství

Archanděl Zadkiel je známý jako anděl milosrdenství. Pomáhá lidem přistupovat k Bohu k milosrdenství, když udělali něco špatného, ​​ujistit je, že jim Bůh záleží a bude milostivý, když se vyznají a budou činit pokání ze svých hříchů a motivovat je k modlitbě. Stejně jako Zadkiel povzbuzuje lidi, aby hledali odpuštění, které jim Bůh nabízí, také povzbuzuje lidi, aby odpouštěli těm, kdo jim ublížili, a pomáhá dodávat božskou sílu, do které se lidé mohou zapojit, aby jim umožnili vybrat si odpuštění, navzdory jejich zraněným pocitům. Zadkiel pomáhá léčit emocionální rány tím, že uklidňuje lidi a uzdravuje jejich bolestivé vzpomínky. Pomáhá opravit přerušené vztahy tím, že motivuje odcizené lidi k vzájemnému milosrdenství.

Zadkiel znamená „Boží spravedlnost“. K dalším hláskům patří Zadakiel, Zedekiel, Zedekul, Tzadkiel, Sachiel a Hesediel.

Energetická barva: Fialová

Symboly Zadkiel

V umění je Zadkiel často zobrazen s nožem nebo dýkou, protože židovská tradice říká, že Zadkiel byl anděl, který zabránil prorokovi Abrahamovi obětovat svého syna, Izáka, když Bůh otestoval Abrahamovu víru a poté mu projevil milosrdenství.

Role v náboženských textech

Protože Zadkiel je anděl milosrdenství, židovská tradice identifikuje Zadkiel jako „anděla Pána“ zmíněného v kapitole Genesis 22 Tóry a Bible, když prorok Abrahám prokazuje svou víru Bohu tím, že se připravuje obětovat svého syna Izáka a Bůh s ním slituje. Křesťané však věří, že anděl Páně je ve skutečnosti sám Bůh, který se objevuje v andělské podobě. Verše 11 a 12 zaznamenávají, že právě v okamžiku, kdy Abraham zvedl nůž, aby obětoval svého syna Bohu:

„[...] Anděl Páně k němu zavolal z nebe:„ Abraham! Abraham! “ „Tady jsem, " odpověděl. „Nepokládej na chlapce ruku, " řekl. "Nedělej mu nic. Teď vím, že se bojíš Boha, protože jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného." syn.'

Ve verších 15 až 18, poté, co Bůh zajistil berana, aby obětoval místo chlapce, zadkiel znovu volá z nebe:

„Anděl Páně volal Abrahamovi z nebe podruhé a řekl:„ Přísahám sám, prohlašuji Pána, že protože jsi to udělal a neodepřel jsi svého syna, svého jediného syna, jistě ti žehnám a udělejte svým potomkům tolik jako hvězdy na obloze a jako písek na pobřeží. Vaši potomci se zmocní měst jejich nepřátel a prostřednictvím vašich potomků budou požehnány všechny národy na Zemi, protože jste mě poslouchali. ““ "

Zohar, svatá kniha mystické větve judaismu zvané Kabbalah, pojmenuje Zadkiel jako jednoho ze dvou archandělů (druhým je Jophiel), kteří pomáhají archanděla Michaelovi, když bojuje proti zlu v duchovní říši.

Další náboženské role

Zadkiel je patronem andělů, kteří odpouštějí. Vyzývá a inspiruje lidi, aby odpustili ostatním, kteří je v minulosti zranili nebo urazili, a snažili se o uzdravení a smíření těchto vztahů. Také povzbuzuje lidi, aby hledali odpuštění od Boha za své vlastní chyby, aby mohli duchovně růst a využívat více svobody.

V astrologii Zadkiel vládne planetě Jupiter a je spojen se znameními zvěrokruhu Střelec a Ryby. Když je Zadkiel označován jako Sachiel, je často spojován s pomáháním lidem vydělávat peníze a motivovat je, aby peníze dali na charitu.

Jak si vyrobit tašku s tarotovou kartou

Jak si vyrobit tašku s tarotovou kartou

Co je Boží svatost?

Co je Boží svatost?

Jaká je definice zlého v Bibli?

Jaká je definice zlého v Bibli?