https://religiousopinions.com
Slider Image

Kontaktování vašeho strážného anděla: Zprávy ve snech

Pokud kontaktujete svého anděla strážného modlitbou nebo meditací před spaním, těsně před usnutím může váš anděl strážný posílat zprávy prostřednictvím vašich snů. Během spánku spíš vnímáte andělské zprávy, než když jste vzhůru, z několika různých důvodů.

Spánek tě uklidňuje, takže je méně pravděpodobné, že budete mít mentální bloky, jako je stres nebo strach, které vám brání v ladění toho, co vám musí váš anděl říct. Také vaše podvědomá mysl je vnímavější ke zprávám od vašeho strážného anděla, než je vaše vědomá mysl, protože vaše podvědomá mysl je otevřená všem informacím, které dostává, zatímco vaše vědomá mysl může vyřadit informace, aniž by je skutečně zvažovala jednoduše proto, že je pro vás nový a neznámý.

Váš strážný anděl ve vašich snech

Když sníte, váš strážný anděl může vstoupit do vašich snů, aby se osobně zjevil (často jako učitel nebo moudrý přítel), nebo váš anděl může jednoduše poslat vaše myšlenky a pocity prostřednictvím telepatické komunikace s vámi během snů. Někteří lidé věří, že jejich strážní andělé mohou doprovázet své duše z jejich těl, zatímco sní, vedou je na cesty po duchovní říši a poté jim pomáhají vrátit se do svých těl, než se probudí. Tento jev se nazývá astrální cestování.

Živé detaily ve snech

Vaše sny ožijí živými detaily, kdykoli je váš anděl strážný použije k komunikaci s vámi. Obrázky se objeví jasné a barevné a slova, která lidé mluví, rezonují ve vaší duši. Až se probudíte, budete si pravděpodobně pamatovat klíčové podrobnosti o svých snech inspirovaných andělem, které byste si normálně nevzpomněli na své ostatní sny.

Intenzivní emoce

Ve snech, kterými vás kontaktuje váš anděl strážný, budete cítit intenzivní emoce. Obvykle se jedná o emoce, které lidé považují za pozitivní (jako je radost a mír), ale pokud vás váš anděl strážný varuje před něčím, co vás chrání, můžete se cítit vyplašeni (přesto nikdy nešťastní), abyste zdůraznili důležitost jednat podle svého andělské vedení.

Symboly ve snech

Sny jsou plné symbolů, které umožňují vaší podvědomé mysli projít procesem analýzy všech informací, které vaše vědomá mysl zanedbává, aby se s nimi vypořádala, když jste vzhůru. Strážní andělé často používají tyto symboly k odesílání zpráv lidem prostřednictvím snů.

Kdykoli sníte o něčem, co vypadá, že představuje něco jiného, ​​zvažte, kde jste ve svém bdělém životě viděli symbol, a také to, jakou roli ve vašem životě hraje. Můžete požádat svého strážného anděla, aby vám ukázal, co to znamená zajistit, abyste jej správně interpretovali a porozuměli mu. Pokud si všimnete vzorů vyskytujících se ve vašich snech, ve kterých se stejný symbol (například určitý počet nebo tvar) objeví vícekrát, je důležité se modlit za tyto vzory po probuzení a zjistit, co znamenají.

Různé typy zpráv ve snech

Váš strážný anděl vám může prostřednictvím vašich snů sdělit různé typy zpráv. Zde jsou některé zprávy, které strážní andělé nejčastěji sdělují prostřednictvím snů:

  • Nový pohled na sebe a svůj život : Váš anděl strážný vám může posílat vysněné zprávy, které vám pomohou lépe pochopit vaše vlastní postoje a chování a jak ovlivňují váš život, takže můžete vidět, co je zdravé a co se musí změnit. Nebo může váš anděl posílat zprávy, které zdůrazňují vaše zájmy a talenty, aby vám pomohly přijít na to, jak nejlépe sledovat, co Bůh chce, abyste sledovali.
  • Uzdravení : Při uzdravování vysněných sdělení vám váš anděl strážný připomíná naději, že Bůh vám nabízí uzdravit se z jakékoli minulé bolesti a zranění, které jste utrpěli. Váš anděl může nasměrovat vaši pozornost na situace ve vaší minulosti, ve kterých jste trpěl, a pak vám dá vizi, jak se váš život může v budoucnu zlepšit, pokud věříte v Boha a sledujete, kam vás vede.
  • Kreativní nápady : Vaše sny mohou obsahovat kreativní nápady ve zprávách od vašeho strážného anděla, které jsou navrženy tak, aby vás inspirovaly, motivovaly k uskutečňování nových dobrodružství a projektů a pomohly vám vyřešit problémy. Je důležité tyto myšlenky po probuzení zaznamenat, abyste si na ně mohli vzpomenout a poté je ve svém životě uvést do praxe.
  • Varování : Pokud čelíte nebezpečné situaci, ale nejste si toho vědomi, váš strážný anděl vám může zaslat varovnou zprávu prostřednictvím vašich snů a ukázat vám, jaké kroky můžete podniknout pro vaši ochranu.
  • Proroctví o budoucnosti : Váš anděl strážný vám může příležitostně poskytnout předtuchy budoucnosti prostřednictvím vašich snů, ale pouze pokud vám to může skutečně pomoci (například když je něco prospěšného, ​​můžete se připravit na budoucí událost).
  • Povzbuzení : Když vám váš strážný anděl komunikuje povzbuzující zprávy ve snech, tyto zprávy budují vaši důvěru v to, kdo jste, nebo vám pomohou objevit a naplnit potenciál toho, co můžete udělat. Váš anděl vám může pomoci vidět se z Boží perspektivy, abyste poznali, jak jste skutečně úžasní. Nebo může váš anděl naléhat, abyste podstoupil rizika nezbytná k vykonávání něčeho, co Bůh chce, abyste udělal, a ujistil vás, že budete mít k dispozici božskou pomoc na každém kroku vaší cesty.

Po probuzení

Jakmile se probudíte ze snů, ve kterých s vámi váš anděl strážný komunikoval, budete se cítit obnoveni a pod napětím. Cítíte také silný pocit Boží lásky k vám.

Udělejte si čas na zaznamenání jakýchkoli detailů, které si pamatujete z každého snu, ve kterém jste vycítili nějakou komunikaci od svého strážného anděla. Pak na zprávy nezapomenete a můžete je interpretovat po modlitbě a reflexi.

6 základních knih o ramayaně

6 základních knih o ramayaně

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe