https://religiousopinions.com
Slider Image

Proč je dnes svatostánek důležitý?

Svatostánek neboli „stan setkání“ je ve Starém zákoně označován zhruba 130krát.

Předchůdce chrámu v Jeruzalémě byl svatostánek pohyblivým místem uctívání dětí Izraele. Právě tam se Bůh setkal s Mojžíšem a lidmi, aby odhalil jeho vůli. Zajímavé je, že když Izraelité tábořili v poušti, byl svatostánek umístěn v samém středu tábora, kolem něhož se táborilo 12 kmenů. Celá směs svatostánku by zaplnila téměř polovinu plochy fotbalového nebo fotbalového hřiště.

Proč je svatostánek důležitý? Samotný svatostánek, stejně jako každý prvek ve svatyni, jsou duchovně symbolické a dnes mají pro křesťany důležitý význam. Pro začátek nám svatostánek pomáhá lépe vidět a chápat vzorec uctívání, který nám dal náš Svatý Bůh, abychom k němu přistoupili.

Níže uvedený průvodce podává přehled různých aspektů svatostánku a jejich významu.

 • Svatostánek byl pozemským místem, kde staří Izraelci mohli komunikovat s Bohem.
 • Dvorní plot svatostánku mohl být snadno rozebrán a přemístěn.
 • Brána dvora byla jedinou cestou do svatostánku.
 • Brazenský oltář byl jen dočasným řešením problému hříchu.
 • Bronzový Laver ukázal před Ježíšem o více než 1 000 let později.
 • Tabernacle Offerings nahradil zvířata místo lidí, aby odčinil hřích.
 • Velekněz obětoval zvířata za hříchy Izraele, rituál, který musel být neustále opakován.
 • Svaté místo, odloučená komora v pouštním svatostánku, byla oddělena od děsivé Boží přítomnosti pouze látkovým závojem.
 • Golden Lampstand vrhal světlo na více než jen na svaté místo v pouštním svatostánku.
 • Tabulka Showbread představovala budoucího Mesiáše Izraele jako chléb života.
 • Oltář kadidla byl dalším předchůdcem Ježíše Krista, našeho velkého velekněze.
 • Závoj v poušti v poušti chránil a oddělil Boha od lidí.
 • Svatý svatý byl místem, kde velekněz posypal krev z obětovaných zvířat, aby odčinil hřích.
 • Archa smlouvy byla posvátným objektem s překvapivým spojením s Ježíšem Kristem.
 • Mercy Seat byl požadavkem Starého zákona na pokrytí izraelských hříchů.
 • Oheň a sloup ohně vedli starověkého Izraele.
Je hvězdná projekce skutečná?

Je hvězdná projekce skutečná?

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa