https://religiousopinions.com
Slider Image

Modlitba za mrtvé

Tato modlitba za mrtvé (někdy s názvem Modlitba za mrtvé) je tradičně připisována sv. Ignáci z Antiochie. Ignatius, třetí biskup z Antiochie v Sýrii (Svatý Petr byl prvním biskupem) a žák svatého Jana Evangelisty, byl umučen v Koloseu v Římě tím, že byl krmen divokými zvířaty. Na své cestě do Říma ze Sýrie byl Svatý Ignác svědkem Kristova evangelia při kázání, epištolách křesťanským komunitám (včetně slavného Dopisu Římanům a jednoho svatému Polykarpu, biskupa Smyrny a posledního z učedníků apoštolů). setkat se s jeho smrtí mučednickou smrtí) a skládáním modliteb, o nichž se říká, že jsou jedním.

I když je tato modlitba o něco pozdější ročník a je připisována pouze Svatému Ignáci, stále ukazuje, že křesťanská modlitba za mrtvé, z čehož vyplývá víra v to, co by později bylo známo jako očistec, je velmi ranou praxí. Je to velmi krásná modlitba k modlitbě během listopadu, měsíce Svatých duší v očistci (a zvláště v Den všech duší), nebo kdykoli, kdy plníte křesťanskou povinnost modlitby za mrtvé.

Modlitba za mrtvé Svatý Ignác z Antiochie

Přijměte v klidu a míru, Pane, duše vašich služebníků, kteří opustili tento současný život, aby k vám přišli. Nechte je odpočívat a umístěte je do obydlí světla, do příbytků požehnaných duchů. Dej jim život, který nebude stárnout, dobré věci, které nepominou, potěšení, které nemají konec, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby