https://religiousopinions.com
Slider Image

O archanděl Jehudiel, Anděl práce

Anděl práce archanděla Jehudiela dává lidem, kteří pracují pro Boží slávu, povzbuzení, moudrost a sílu. Zde je profil Jehudiela a pohled na jeho role a symboly.

Jak vám Jehudiel může pomoci

Lidé se modlí za Jehudielovu pomoc, aby zjistili, která kariéra je pro ně nejlepší, podle svých zájmů a talentů daných Bohem, jakož i podle Božích záměrů, jak by měli přispívat do světa. Rovněž hledají pomoc od Jehudiela při hledání dobré práce - při které mohou vykonávat užitečnou a vykonávající práci a zároveň vydělávat na potřebném příjmu. Jehudiel vám může pomoci s každou částí procesu hledání zaměstnání, od psaní účinných životopisů až po navazování kontaktů se správnými lidmi.

Jakmile lidé najdou práci, Jehudiel je může na pracovišti vést a zmocnit je, aby vykonávali svou práci dobře, plnili úkoly včas a excelentně. Lidé mohou požádat Jehudiela, aby jim pomohl naučit se nové informace, řešit problémy v práci, přijímat etická rozhodnutí při práci s bezúhonností, najít mír uprostřed stresových pracovních situací, zjistit, na které příležitosti dobrovolnické služby Bůh chce, aby se zaměřili, a dosáhnout Boží cíle pro veškerou práci, kterou vykonávají.

Jehudiel pomáhá zejména těm, kteří jsou na pozicích moci a vedení, kteří chtějí ctít Boha při plnění pracovních povinností.

Jehudielovo jméno znamená „ten, kdo oslavuje Boha“. Jiné hláskování jména Jehudiel je Jegudiel, Jhudiel, Judiel a Gudiel.

Symboly

V umění je Jehudiel často líčen tak, že drží biče (což představuje odpovědnost za moc) a nosí korunu (která představuje nebeské odměny lidí za to, co je v jejich silách, aby přinesli slávu Bohu během jejich pozemských životů).

Někdy je v katolickém umění Jehudiel ukázáno, jak drží planoucí srdce, které symbolizuje posvátné srdce Ježíše Krista (reprezentovat lidi pracující pro Ježíšovu slávu, protože ho milují).

Energetická barva

Nachový

Role v náboženských textech

V knize Tobit, která je součástí bible používané členy katolických a pravoslavných církví, je Jehudiel považován za jednoho ze sedmi andělů, které archanděl Raphael popisuje jako „stojící“, připravený vstoupit do přítomnosti slávy slávy Pane “(Tobit 12:15). Příběh popisuje různé typy vlastností, které Jehudiel, Raphael a zbytek těch sedmi archandělů oceňují v pracovních návycích lidí. Mezi tyto vlastnosti patří vyjádření vděčnosti za Boží požehnání tím, že ho ctí skrze práci, a přijetí opatření na pomoc lidem v nouzi, jakmile k tomu vzniknou příležitosti.

Další náboženské role

Křesťané v pravoslavných a katolických církvích ctí archanděla Jehudiela jako patrona všech pracujících.

V astrologii Jehudiel spolupracuje s archandělem Selaphielem, aby ovládl pohyb planet.

Modlitby za listopad

Modlitby za listopad

Pampeliška kouzla a folklór

Pampeliška kouzla a folklór

6 základních knih o ramayaně

6 základních knih o ramayaně