https://religiousopinions.com
Slider Image

Naučte se modlitba anděla strážce

Podle doktríny římskokatolické církve má každý člověk strážného anděla, který vás chrání před narozením před fyzickým a duchovním poškozením. „Modlitební andělská strážná modlitba“ je jednou z prvních 10 modliteb, které se mladé katolické děti učí v mládí.

Modlitba uznává osobního strážného anděla a vzdává hold práci, kterou anděl vykonává vaším jménem. Očekává se, že anděl strážný vás udrží v bezpečí, modlí se za vás, provede vás a pomůže vám v těžkých dobách.

Na první začervenání se zdá, že „modlitební andělská modlitba“ je jednoduchým dětským rýmem pro děti, ale jeho krása je ve své jednoduchosti. V jedné větě žádáte, aby inspirace byla vstřícná nebeskému vedení, které získáte skrze svého anděla strážného. Vaše slova a vaše modlitba v kombinaci s Boží pomocí prostřednictvím jeho vyslance, vašeho strážného anděla, vás mohou dostat do doby temnoty.

The Guardian Angel Modlitba

Anděl Boží, můj milý strážce, kterému mě zde svěřuje Jeho láska, kdykoli dnes [noc] bude na mé straně ke světlu a stráži, vládnout a vést. Amen.

Více o Andělském strážci

Katolická církev učí věřící, aby zacházeli se svým strážným andělem s úctou a láskou a zároveň měli důvěru v jejich ochranu, kterou můžete během svého života potřebovat. Andělé jsou vašimi ochránci proti démonům, jejich padlým protějškům. Démoni vás chtějí zkorumpovat, přitáhnout k hříchu a zlu a vést vás po špatné cestě. Vaši strážní andělé vás mohou udržet na správné cestě a na cestě k nebi.

Věří se, že andělé strážní jsou zodpovědní za fyzické spasení lidí na Zemi. Bylo například mnoho příběhů o lidech, kteří byli zachráněni před škodlivými situacemi záhadnými cizími lidmi, kteří zmizeli beze stopy. Přestože jsou tyto účty popsány jako příběhy, někteří říkají, že to dokazuje, jak důležití andělé mohou být ve vašem životě. Z tohoto důvodu vás církev vybízí, abyste na své anděly strážné vyzvala k pomoci v našich modlitbách.

Jako vzor můžete také použít svého anděla strážného. Můžete napodobit svého anděla nebo být jako Kristus ve věcech, které děláte, abyste pomohli ostatním, včetně těch, kteří to potřebují.

Podle učení katolických svatých teologů má každá země, město, obec, dokonce i rodina svého zvláštního strážného anděla.

Biblické tvrzení andělů strážných

Pokud pochybujete o existenci andělů strážných, ale věřte v Bibli jako o konečnou autoritu, je třeba poznamenat, že Ježíš v Matouši 18:10 zmínil Ježíše o andělech strážných. Jednou řekl, který se považuje za odkaz na děti, že jeho andělé v nebi vždy vidí tvář mého Otce, který je v nebi.

Ostatní dětské modlitby

Kromě „modlitby andělů strážných“ existuje řada modliteb, které by každé katolické dítě mělo vědět, například „Znamení kříže“, „Náš otec“ a „Zdrávas Marie“. V oddané katolické domácnosti je „strážná andělská modlitba“ před spaním stejně obyčejná jako slova „milost“ před jídlem.

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Náboženství v Laosu

Náboženství v Laosu