https://religiousopinions.com
Slider Image

Co je modlitba?

Modlitba je forma komunikace, způsob, jak mluvit k Bohu nebo se svatými. Modlitba může být formální nebo neformální. Zatímco formální modlitba je důležitým prvkem křesťanského uctívání, modlitba sama o sobě není synonymem uctívání nebo uctívání.

Původ termínu

Slovo modlit se poprvé nachází ve střední angličtině, což znamená „ptát se vážně“. Pochází ze starého francouzského předku, který je odvozen z latinského slova preventri, což jednoduše znamená prosit nebo se zeptat. Ve skutečnosti, i když se modlitba tímto způsobem již často nepoužívá, může to jednoduše znamenat „lákat“, jako v „pokračování vašeho příběhu“.

Mluvit k Bohu

I když často uvažujeme o modlitbě především jako o prosbu Boha o něco, modlitba, správně pochopená, je rozhovor s Bohem nebo se svatými. Stejně jako nemůžeme vést rozhovor s jinou osobou, pokud nás neslyší, samotný akt modlitby je implicitní uznání přítomnosti Boha nebo svatých zde s námi. A v modlitbě posilujeme toto poznání Boží přítomnosti, které nás k sobě přibližuje. Proto církev doporučuje, abychom se často modlili a aby se modlitba stala důležitou součástí našeho každodenního života.

Mluvit se svatými

Mnoho lidí (včetně katolíků) považuje za zvláštní mluvit o „modlitbě ke svatým“. Pokud ale pochopíme, co to modlitba ve skutečnosti znamená, měli bychom si uvědomit, že s touto větou není problém. Problém spočívá v tom, že mnoho křesťanů zaměňuje modlitbu s uctíváním a zcela správně chápou, že uctívání patří pouze Bohu, a nikoli svatým. Přestože křesťanské uctívání vždy zahrnuje modlitbu a mnoho modliteb je psáno jako forma uctívání, ne všechny modlitby jsou uctívání. Ve skutečnosti jsou modlitby uctívání nebo uctívání pouze jedním z pěti typů modlitby.

Jak se mám modlit?

Jak se modlí člověk závisí na účelu své modlitby. Katechismus katolické církve v diskusích o pěti typech modlitby v odstavcích 2626 až 2643 uvádí příklady a ukazatele, jak se zapojit do každého typu modlitby.

Pro většinu lidí je snazší začít se modlit pomocí tradičních modliteb církve, jako je deset modliteb, které by každé katolické dítě mělo znát, nebo růženec. Strukturovaná modlitba nám pomáhá soustředit naše myšlenky a připomíná nám způsob, jak se modlit.

Ale jak se náš modlitební život prohlubuje, měli bychom postoupit za písemnou modlitbu k osobnímu rozhovoru s Bohem. Zatímco písemné modlitby nebo modlitby, které jsme si pamatovali, budou vždy součástí našeho modlitebního života - po všem, Znamení kříže, s nímž katolíci začínají většinu svých modliteb, je samo o sobě modlitbou. Naučte se mluvit s Bohem a se svatými, jako bychom to měli s našimi spoluobčany a muži (i když vždy, samozřejmě, při zachování správné úcty).

Je hvězdná projekce skutečná?

Je hvězdná projekce skutečná?

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa