https://religiousopinions.com
Slider Image

10 Společné argumenty používané odpůrci homosexuálního manželství

V debatě o homosexuálním manželství mají odpůrci mnoho argumentů, které vyznávají jejich přesvědčení, že by to nemělo být legální. Patří k nim mnoho morálních a náboženských důvodů, které poukazují na ohrožení posvátné instituce manželství. Je však manželství náboženským obřadem nebo občanským právem?

Tato debata vyvolává mnoho otázek. Ve snaze porozumět problému pojďme prozkoumat společné argumenty proti manželství osob stejného pohlaví a proč se nemusí postavit v moderní Americe.

Co je manželství, gay nebo rovný?

Je dokonce možné, že se páry stejného pohlaví vdávají? Proč by se chtěli obtěžovat? Ať už je manželství mezi mužem a ženou nebo dvěma lidmi stejného pohlaví, důvody, proč se oženit, jsou stejné.

Existují samozřejmě právní, majetkové a finanční výhody manželství. Patří k nim právo jednoho partnera činit lékařská rozhodnutí pro druhého a společné vlastnictví domu nebo jiného majetku. Manželské páry mohou také společně řešit své finanční záležitosti, od bankovnictví po daně.

V zásadě je „místem manželství“, když je homosexuál nebo rovný, aby založil rodinu. Může to zahrnovat děti nebo být manželé sami. V každém případě je oddací list založením rodinné jednotky a to je pro mnoho lidí nesmírně důležité.

Co je manželství mezi mužem a ženou?

Odpůrci manželské rovnosti obvykle trvají na tom, že manželství je legitimní pouze tehdy, je-li to mezi mužem a ženou. Kde to nechává lidi, kteří nejsou zcela muži ani ženy - alespoň podle definic běžně zaměstnaných?

Definování manželství z hlediska pohlaví vyvolává otázku, jak v první řadě definujeme pohlaví člověka. Co je to „muž“ a co je „žena“? Podle přísné terminologie existují lidé, kterým by mohlo být manželství s kýmkoli trvale odepřeno.

Manželství: náboženský obřad nebo občanské právo?

Téměř každý oponent homosexuálního manželství má tendenci spoléhat se na víru, že manželství je v podstatě a nutně náboženský rituál. Pro ně je manželství koncipováno téměř výhradně nábožensky. To znamená, že homosexuální manželství představuje formu svatokrádeže, nemluvě o vniknutí státu do náboženské záležitosti.

Je pravda, že náboženství tradičně hrálo roli při posvěcování manželství. Nakonec je tato víra jednoduše nesprávná. Smlouva o manželství je také kompaktní mezi dvěma jednotlivci, příslibem péče o sebe navzájem.

Manželství nikdy nebylo závislé na jediném náboženství a místo toho je výsledkem lidské touhy, kterou podporuje celé společenství. “Z tohoto důvodu je manželství mnohem více občanským právem než náboženským rituálem.

Manželství je svaté a svátost

S myšlenkou, že manželství je nutně náboženské, úzce souvisí víra, že manželství je posvátné nebo dokonce druh svátosti. Tento argument je zřídka výslovný.

To je možná jeden z nejdůležitějších a základních argumentů pro odpůrce homosexuálních manželství. Zdá se, že leží v srdci téměř všech jejich ostatních argumentů. Také motivuje velkou část jejich rychlosti způsobem, který by bylo obtížné vysvětlit jinak.

Pokud by to nebylo za myšlenku, že sňatek je posvátný, zdá se nepravděpodobné, že by probíhající debata byla stejně živá jako ta. “

Manželství je pro výchovu dětí

Myšlenka, že by se homosexuálním párům nemělo být dovoleno se vdávat, protože nemohou pěstovat, je velmi populární. Zároveň je it také pravděpodobně nejslabším a nejméně důvěryhodným argumentem.

Pokud manželství existuje pouze za účelem mít děti, jak se tedy mohou nechat neplodné páry oženit? Jednoduchý fakt je, že tento argument závisí na použití standardu, který se nepoužije na přímé páry

Homosexuální manželství oslabí instituci manželství

Argument, že něco nového nebo nějaká změna by narušila nebo zničila cennou instituci, je téměř nevyhnutelný. Není žádným překvapením, že odpůrci homosexuálních manželství si často stěžují, že taková manželství by podkopávala instituci manželství.

Manželství mezi příslušníky stejného pohlaví je podle odpůrců sebeporozumění, takže jejich odbory nějak poškodí manželství samotné. Jak velkou škodu však mohou gayové spojit? A jak?

Homosexuální páry jsou nepřirozené a nepřirozené odbory nemohou být manželstvím

Tato námitka proti manželství homosexuálů se ani nepokouší předstírat, že je objektivní a spravedlivá. Namísto toho se zaměřuje přímo na animy lidí směrem k homosexuálům a lesbičkám.

S homosexuálními vztahy se zachází explicitně jako s neobvyklými a nepřirozenými. To snadno vede k závěru, že uvedeným vztahům by neměl být přiznán žádný právní nebo sociální status. Snad jedinou dobrou věcí, kterou lze o tomto argumentu říci, je to, že je to nejpřímější pocta, kterou pravděpodobně odpůrci učiní.

Nekompatibilní s náboženskou svobodou

Odpor vůči rovným občanským právům gayů přichází v mnoha podobách. Když všechny argumenty, že homosexuální manželství je skutečně špatným selháním, náboženští konzervativci přestanou argumentovat, že taková manželství nějakým způsobem poruší jejich vlastní občanská práva.

Je to přitažlivá taktika, protože nikdo nechce být považován za oponenta náboženské svobody. Konzervativci však zatím nevysvětlili, jak a proč není zacházení s homosexuály jako s plně rovnými občany a lidmi neslučitelné s náboženskou svobodou někoho. Od kdy vyžadovalo zachování náboženských práv zacházení s menšinami jako s občany druhé třídy?

To nemůže být skutečné manželství

Nejjednodušší argument proti homosexuálnímu manželství je podívat se na slovník. Mnozí se rozhodnou žasnout nad objevem, že se zmíní pouze o mužích a ženách, kteří se oženili, a pak si moudře dochází k závěru, že si gayové nemohou vzít.

Tento přístup ignoruje skutečnost, že se povaha manželství v průběhu staletí změnila v definici a makeupu. Dnešní manželství se vůbec nepodobá tomu, co to bylo před dvěma tisíciletími nebo dokonce před dvěma stoletími.

Vzhledem k tomu, jak široké a zásadní byly změny v povaze manželství, co se tradicionalisté snaží bránit a proč? Co je skutečně „tradičním“ moderním manželstvím?

Manželství jako kulturní symbol

Debata o legalizaci manželství homosexuálů v Americe je více než jen o postavení homosexuálních párů. Je to také o budoucnosti amerického občanského práva. Buď je občanské právo definováno potřebami a právy občanů a homosexuální manželství bude legalizováno, nebo bude občanské právo podřízeno náboženským zákonům a homosexuální manželství bude zakázáno.

Oponenti homosexuálního manželství se snaží své právní a sociální důvody nabídnout. Přesto se vždy vrací k náboženství a náboženské nepřátelství vůči homosexuálům. Pro křesťanské nacionalisty by legalizované homosexuální manželství představovalo porážku jejich náboženství v boji za vymezení hranic americké kultury a práva.

Homosexuální manželství navíc představuje hrozbu pro zavedené normy autority, identity, power a moci. Těm, kteří mají tuto autoritu a moc a kteří je použili k vytvoření své identity, se tím ohrožují změny perspektivy.

Jedna věc, která často zmátla mnoho lidí, je argument tolika náboženských a politických konzervativců, že manželství stejného pohlaví „ohrožuje“ a „podkopává“ tradiční heterosexuální manželství. Totéž se říká i o zákonech o domácím partnerství, které by partnerům stejného pohlaví poskytly pár stejných základních práv jako manželské páry.

Proč je to? Jak může jeden vztah ohrožovat nebo podkopávat někoho jiného?

Manželství není jen institucí, ale také symbolem představujícím myšlenky naší kultury o sexu, sexualitě a lidských vztazích. “Symboly jsou důležité; jsou to společná kulturní měna, kterou každý z nás používá k vytvoření našeho pocitu sebe sama. Když je tedy nějakým způsobem zpochybňována tradiční povaha manželství, jsou to také základní identity lidí.

Voliči žádají zákonodárce, aby schválili akty „obrany manželství“, a voliči tak využívají zákon k vytvoření kulturního ekvivalentu autorských práv nebo ochranné známky na instituci manželství, aby zabránili příliš velkému napadení.

Je hvězdná projekce skutečná?

Je hvězdná projekce skutečná?

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Tipy pro uzemnění a stabilizaci vašich energií

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa

Životopis Athanasia, Alexandrijského biskupa