https://religiousopinions.com
Slider Image

10 způsobů, jak se vyhnout zpětnému sklouznutí jako křesťan

Křesťanský život není vždy snadná cesta. Někdy se dostaneme mimo trať. Bible říká v knize Židům, aby každý den povzbuzovala vaše bratry a sestry v Kristu, aby se nikdo neodvrátil od živého Boha.

Pokud se cítíte daleko od Pána a domníváte se, že byste mohli být odsunuti, tyto praktické kroky vám pomohou se dnes s Bohem a zpět na kurzu. Každý z těchto praktických kroků je podpořen pasáží (nebo pasážemi) z Bible.

Vše, co budete potřebovat

  • Bible
  • Denní vztah s Bohem
  • Křesťanský přítel
  • Církev pro výuku Bible

Pravidelně zkoumejte svůj věřící život.

2 Korintským 13: 5 (NIV):

Prozkoumejte sami sebe, zda jste ve víře; vyzkoušejte se. Neuvědomujete si, že Kristus Ježíš je ve vás? Samozřejmě, že nevyhovíte testu?

Pokud zjistíte, že se unášíte, okamžitě se otočte zpět.

Židům 3: 12-13 (NIV):

Dbejte na to, bratři, že žádný z vás nemá hříšné, nevěřící srdce, které se odvrací od živého Boha. Ale povzbuzujte se navzájem každý den, pokud se to nazývá Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen hříšným podvodem.

Přijďte k Bohu denně za odpuštění a očištění.

1 Jan 1: 9 (NIV):

Vyznáváme-li naše hříchy, je věrný a spravedlivý a odpustí nám naše hříchy a očistí nás od veškeré nespravedlnosti.

Zjevení 22:14 (NIV):

Blahoslavení, kteří umývají roucho, aby měli právo na strom života a mohli projít branami do města.

Pokračujte v každodenním hledání Pána celým svým srdcem.

1 Chronicles 28: 9 (NIV):

A vy, můj synu Šalomoun, uznávejte Boha svého otce a sloužte mu s plnou oddaností a ochotnou myslí, protože Hospodin prohledává každé srdce a chápe každý motiv za myšlenkami. Pokud ho budete hledat, najdete ho; ale pokud ho opustíš, odmítne tě navždy.

Zůstaňte v Božím slově; pokračujte ve studiu a učení se každý den.

Přísloví 4:13 (NIV):

Držte se instrukcí, nenechte to jít; hlídejte to dobře, protože je to váš život.

Zůstaňte ve společenství často s ostatními věřícími.

Nemůžete to udělat sám jako křesťana. Potřebujeme sílu a modlitby ostatních věřících.

Židům 10:25 (NLT):

A nezanedbáváme naše společné setkání, jak to někteří lidé dělají, ale povzbuzujte se a varujte jeden druhého, zvláště teď, když se den jeho návratu blíží.

Stojte pevně ve své víře a očekávejte těžké časy ve svém křesťanském životě.

Matthew 10:22 (NIV):

Všichni mě budou nenávidět kvůli mně, ale ten, kdo stojí pevně až do konce, bude spasen.

Galatským 5: 1 (NIV):

Kristus nás osvobodil pro svobodu. Postavte se tedy pevně a nenechte se znovu zatěžovat jho otroctví.

Vytrvat.

1 Timoteovi 4: 15–17 (NIV):

V těchto věcech buďte pilní; věnujte se jim úplně, aby každý viděl váš pokrok. Pozorně sledujte svůj život a doktrínu. Vytrvejte v nich, protože pokud tak učiníte, zachráníte sebe i své posluchače.

Spustit závod vyhrát.

1 Korintským 9: 24-25 (NIV):

Nevíte, že v závodě běží všichni běžci, ale pouze jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste získali cenu. Každý, kdo soutěží ve hrách, prochází přísným tréninkem ... děláme to, abychom dostali korunu, která bude trvat věčně.

2 Timoteovi 4: 7-8 (NIV):

Bojoval jsem za dobrý boj, dokončil jsem závod, udržel jsem víru. Nyní je tu pro mě koruna spravedlnosti ...

Pamatujte, co pro vás Bůh v minulosti udělal.

Židům 10:32, 35-39 (NIV):

Pamatujte na ty dřívější dny poté, co jste dostali světlo, když jste postavili svou zemi ve velké soutěži tváří v tvář utrpení. Takže nevyhazujte svou důvěru; bude to bohatě odměněno. Musíte vytrvat tak, že když uděláte vůli Boží, dostanete to, co slíbil nejsme z těch, kteří se zmenšují a jsou zničeni, ale z těch, kteří věří a jsou spaseni.

Další tipy, jak zůstat u Boha

  1. Rozvíjejte každodenní zvyk trávit čas s Bohem. Návyky je těžké zlomit.
  2. Zapamatujte si oblíbené biblické verše, které si vzpomenete v těžkých dobách.
  3. Poslouchejte křesťanskou hudbu, abyste udrželi svou mysl a srdce v souladu s Bohem.
  4. Rozvíjejte křesťanské přátelství, takže budete mít někoho, komu zavoláte, když se budete cítit slabí.
  5. Zapojte se do smysluplného projektu s ostatními křesťany.
6 nejlepších úvodních knih o islámu

6 nejlepších úvodních knih o islámu

Norská božstva

Norská božstva

Recepty na Ostaru Sabbat

Recepty na Ostaru Sabbat