https://religiousopinions.com
Slider Image

10 slov povzbuzení pro odrazující

01 z 10

Bůh je bolestně, mocně, dokonale ovládán

Public Domain Pictures / Pixabay

Povzbuzující slova

Bůh má kontrolu. Je svrchovaný ... i v naší bolesti, dokonce i v našich potížích. Skrze to všechno nás jeho láska proměňuje, zdokonaluje a dokončuje.

James 1: 2-4
Drazí bratři a sestry, když vám přijdou potíže, považujte to za příležitost k velké radosti. Protože víte, že po vyzkoušení vaší víry má vaše vytrvalost šanci růst. Takže ať roste, protože až bude vaše vytrvalost plně rozvinutá, budete dokonalí a úplní, nepotřebujete nic. (NLT)

02 z 10

Změnili jsme se s neustále rostoucí slávou

Kevin Tuck / RGBStock

Povzbuzující slova

V životě každého věřícího existuje proces. Změnili jsme se na jeho podobu, ale nemůže se to stát přes noc. Dejte Bohu čas, aby ve vás vytvořil svou stále rostoucí slávu.

2 Korintským 3:18
A my, kdo s odhalenými tvářemi všichni odrážejí Pánovu slávu, se transformujeme do jeho podoby se stále rostoucí slávou, která pochází od Pána, který je Duchem. (NIV)

03 z 10

Věřte mu za každodenní Mannu

Povzbuzující slova

Cítíš se opuštěný? Možná jste právě zapomněli: Bůh je schopen. Stejně jako každé ráno dodával mannu Izraelcům v poušti, zásobuje vás. Hledejte ho denně a věřte mu, že vám poskytne vše, co potřebujete.

Žalm 9:10
Ti, kteří znají vaše jméno, vám budou věřit,
Neboť ty, Hospodine, jsi nikdy neopustil ty, kteří tě hledají. (NIV)

04 z 10

Bůh slibuje, že spasení není bezpečné

Povzbuzující slova

Jsme povoláni jít jít do světa. Bůh nám říká, abychom byli odvážní, když čelíme nebezpečím a bitvám života. Ne vždy můžeme cestovat v bezpečném teritoriu, ale nikdy nebudeme sami. Jehova, naše Spása, je s námi.

Joshua 1: 9
Nepřikázal jsem ti? Buďte silní a odvážní. Neboj se; nenechte se odradit, protože Hospodin, váš Bůh, bude s vámi, ať jste kdekoli. (NIV)

05 z 10

Dělá nás krásným

Bellezza87 / Pixabay

Povzbuzující slova

Příliš často se cítíme trapně a nemilovně, ale v Božích očích nás dělá krásnými.

Kazatel 3:11
Ve své době udělal všechno krásné. (NIV)

06 z 10

Síla charakteru je kována skrze zkoušky

Marion Priglinger / RGBStock

Povzbuzující slova

Stejně jako kladivo a vysoké teplo se používají k výrobě nástrojů železa, Bůh používá pokusy k tomu, aby v nás vyvinulo pravou víru a sílu charakteru.

1 Peter 1: 6-7
V tom se velmi radujete, i když teď možná budete muset utrpět zármutek ve všech druzích soudů. Ty přišly tak, že vaše víra greater větší hodnoty než zlato, které zahyne, i když je rafinováno ohněm, může být prokázána skutečná a může vést k chvále, slávě a cti, když je zjeven Ježíš Kristus. (NIV)

07 z 10

Neexistuje žádné pokušení příliš velké

jarmoluk / Pixabay

Povzbuzující slova

Bůh je věrný. Vždy poskytuje způsob úniku. Pokud jste v pokušení, neměli byste se snášet pod tíhou pokušení, ale hledat únikovou cestu, kterou již Bůh poskytl.

1 Korintským 10:13
Žádné pokušení vás nezachytilo, kromě toho, co je běžné pro člověka. A Bůh je věrný; nenechá vás v pokušení nad rámec toho, co můžete nést. Ale když jste v pokušení, poskytne také cestu ven, abyste se pod ním mohli postavit. (NIV)

08 z 10

Ztráta je vítězná

Povzbuzující slova

Nejšťastnější křesťané jsou ti, kteří našli radost ze služeb druhým. Nejrychlejší způsob, jak ukončit škodu, je najít někoho, kdo potřebuje vaši pomoc.

Mark 8: 34-35
Pokud by za mnou někdo přišel, musí se popřít, vzít si svůj kříž a následovat mě. Kdo chce zachránit svůj život, ztratí ho, ale ten, kdo ztratí svůj život pro mě a pro evangelium, jej zachrání. (NIV)

09 z 10

Smích je dobrý lék

kikatani / Pixabay

Povzbuzující slova

Pokud dnes nemůžete najít důvod k úsměvu, věnujte nějaký čas zaměření se na světlejší stránku života, užijte si přátele, sledujte komedii, přečtěte si pohádky nebo trávte čas s dětmi. Hledejte způsoby, jak zahrnout smích každý den.

Přísloví 17:22
Veselé srdce je dobrý lék,
ale zlomený duch vysává sílu člověka. (NLT)

10 z 10

Trouba protivenství nás mění

Povzbuzující slova

I když možná právě teď trpíte, je to jen dočasné. Bůh, který je nekonečně moudrý a zkušený, ví, jak se o vás starat. Věřte, že vás formuje do někoho krásného, ​​čestného a dobrého - schopného odrážet jeho slávu.

Římanům 8:18
Protože se domnívám, že utrpení dnešního času není hodné srovnávat se slávou, která se v nás zjeví. (NKJV)

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Archeologické důkazy o biblickém příběhu Abrahama

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Louis Zamperini: Neporušený hrdina a olympijský atlet

Náboženství v Laosu

Náboženství v Laosu