https://religiousopinions.com
Slider Image

Katolická ranní modlitba

Katolíci mají mnoho praktik a modliteb, které musí následovat - ranní oběť je jen jedna.

Co je ranní nabídka?

The Morning Offering je první věc, kterou člověk dělá ráno po probuzení. Je to krátká modlitba, která začíná den rozpoznáváním přítomnosti Boha a nabízí Bohu celý den, ať už je to dobrý nebo špatný den.

Kromě zasvěcení celého dne Bohu, Ráno Obětování také děkuje Mu za vše, co udělal, slibuje, že provede odškodnění za své hříchy a nabídne utrpení dne za úlevu Svatým Duším v očistci (zejména díky odpustkům). .

Ranní nabídka modlitby

Existuje celá řada variant ranní nabídky. Toto je tradiční forma, kterou se všichni katolíci snaží vytvořit. Mnozí si pamatují tuto modlitbu nebo její formu a říkají ji okamžitě po probuzení.

Nabízím Ti všechny své modlitby, skutky a utrpení ve spojení s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým za úmysly, za které prosí a obětuje se ve svaté oběti mše, vděčnost za Tvé laskavosti, za odškodnění za mé přestupky, a ve skromné ​​prosbě za mé časové a věčné blaho, za přání naší svaté Matky Církve, za přeměnu hříšníků a za úlevu chudých duší v očistci.
Mám v úmyslu získat všechny odpustky spojené s modlitbami, které řeknu, as dobrými skutky, které dnes provedu. Rozhodl jsem se získat všechny odpustky, které mohu ve prospěch duší v očistci.
[Nepovinné]: Náš otec, Zdravas Mary, Creed apoštolů, Glory Be
Co byla protireformace?

Co byla protireformace?

Kouzelné uzemnění, vystředění a stínění

Kouzelné uzemnění, vystředění a stínění

Životopis Ann Lee, zakladatel Shakers

Životopis Ann Lee, zakladatel Shakers