https://religiousopinions.com
Slider Image

Jak byste měli reagovat na mormony, kteří křtili vaši mrtvou rodinu?

Obava z osudu mrtvých není pro Mormondom jedinečná

Když dítě zemře bez křtu nebo někdo překročí, kdo je ještě mladý, mnozí z nás se bojí o svůj konečný osud. Některá náboženství mají postupy pro pomoc mrtvým. Mohou zahrnovat zvláštní modlitby, zapalovací svíčky, specifické náboženské obřady a další mechanismy, které jim pomohou, když si zdánlivě nemohou pomoci.

Stejně jako u jiných náboženství i LDS věří, že pomoc může být stále poskytnuta zemřelé osobě. Všechny smlouvy a obřady dostupné smrtelníkům zde na Zemi mohou být poskytnuty mrtvým, kteří zemřeli bez těchto privilegií.

Dezinformace šířená zpravodajskými médii a jednotlivci zmást mnoho lidí o zástupné práci pro mrtvé členy LDS. Následující informace by vám měly pomoci pochopit skutečný stav věcí.

Pojďme hned pár věcí

Před podrobnějším rozborem otázek je třeba učinit určitá prohlášení:

  • Mrtví jsou možná pokřtěni bez vašeho vědomí, ale ne bez jejich znalostí.
  • Lidé, kteří zemřeli, stále mají agenturu . Stále si mohou vybírat.
  • Mormonismus není uvalen na mrtvé. Mají na výběr, zda přijmou nebo odmítnou zástupné smlouvy nebo vyhlášky uzavřené jejich jménem.
  • Lidé, kteří zemřeli, mohou stále činit pokání a smíření je očistit od hříchu.
  • Smlouvy a obřady, jako křest za mrtvé nebo věčné manželství, lze v chrámech LDS provádět pouze smrtelníky na Zemi. Duchovní těla nelze pokřtít.
  • Tito mrtví lidé se nepočítají jako Mormoni a nejsou na seznamech členů LDS.

Vedoucí církve, starší D. Todd Christofferson, se těmito otázkami zabýval před časem:

Někteří mají nepochopení a domnívají se, že zemřelé duše jsou pokřtěny do mormonské víry bez jejich vědomí . 9 Nebo Nebo že lidé, kteří kdysi patřili k jiným vírám, mohou mít mormonskou víru zpětně uvalenou na ně . 10umePředpokládají, že máme nějakou sílu donutit duši ve věcech víry. Samozřejmě, že ne. Bůh dal člověku svou funkci od začátku. “11„ Mrtví, kteří se kají, budou vykoupeni prostřednictvím poslušnosti nařízením Božímu domu, “ale pouze tehdy, pokud tyto přijmou obřady. Církev je neuvádí na svých listinách ani je nezapočítává do svého členství.

Mrtví mají stále možnost si vybrat sami pro sebe

V přesvědčení LDS věříme v agenturu, naši svobodu volby. Měli jsme to v předsmrtelném životě. Máme to v tomto smrtelném životě a budeme to mít v postmortálním životě. Je tu jen jeden problém. Abychom mohli uzavřít určité smlouvy a provést určitá nařízení, potřebujeme těla, smrtelná.

Duchovní těla v postmortálním životě nemohou být pokřtěna nebo přijímána jiná nařízení. Takže pokud jim nepomůžeme, jsou zaseknutí. Cítíme zvláště silný zájem o naše osobní předky. Proto děláme tolik genealogie.

Jedna věc, na které se všichni můžeme shodnout, je, že mrtví jsou mrtví. Nic na Zemi to nemůžeme změnit. Smrtelníci na Zemi nemohou žádným způsobem ublížit mrtvým. Mým mrtvým však můžeme pomoci, pokud chtějí.

LDS věří, že se mrtví mohou rozhodnout přijmout nebo odmítnout smlouvy a vyhlášky provedené jejich jménem.

Duchové v postmortálním světě vědí, kdy je pro ně práce v chrámech LDS hotová. Jak to víme? Jednoduše, jejich přítomnost může být někdy cítit v chrámech. Někdy jsou tito duchové skutečně vidět také v chrámech.

Vaše znalost mrtvých je pravděpodobně zastaralá

Možná si myslíte, že víte, zda by lidé chtěli, aby jejich chrámová práce byla provedena na zemi. Jak však můžete vědět, zda se rozhodli přijmout to v postmortálním životě? Jak víš, že by to teď odmítli? Tváří v tvář faktu, že jsi o nich už nějakou dobu neslyšel. Věci se mohou změnit.

Nemyslíme si, že znalost toho, jak vedli svůj pozemský život, je nejlepším průvodcem, jak vědět, jak chtějí žít svůj posmrtný život.

Myslíte si, že by chtěli, abyste se za ně rozhodli v jejich současném postmortálním životě? Mormoni ne. Dáváme jim šanci si vytvořit vlastní. To je vše, co děláme. To, co děláme, je děláno s jejich znalostmi a jejich souhlasem.

To, co děláme, zachovává jejich agenturu a schopnost určit vlastní osud. Jejich práce chrámu umožňuje posmrtným věkům postupovat věčně. Jinak jsou stymied.

Moje záznamy, vaše záznamy, naše záznamy

Genealogie nebo historie rodiny, jak Mormons inklinují nazývat to, není pro Mormondom jedinečný. Je to nejlepší koníček na celém světě. Kvůli hlubokému přesvědčení, že pomáháme našim předkům v postmortálním životě, získáváme, organizujeme a zpřístupňujeme genealogické záznamy komukoli, z velké části zdarma.

Nehodnotíme důvody, proč ostatní lidé nebo jiná náboženství dělají jejich genealogii, nebo jinak nevyužíváme záznamy, které uchováváme nebo zpřístupňujeme. Nehodnotíme životy mrtvých lidí ani se nesnažíme zjistit, co by chtěli dělat na Zemi.

O jejich životě obvykle nic nevíme. Dokud najdeme dostatek jména, data narození a úmrtí, jsou kandidáty, aby vykonali svou chrámovou práci. To platí pro každého, kdo kdy žil na Zemi.

Snažíme se být nesobeckí s smrtelníky, jako s postmortály. S těmito genealogickými záznamy nikdy nebudeme lakomí. “

Chrámová práce pro mrtvé je zcela nesobecké úsilí

Mormoni tráví obrovské množství peněz a času dobrovolníků shromažďováním genealogických záznamů, jejich uchováváním, organizováním a zpřístupňováním.

Trávíme také obrovské množství peněz a času dobrovolníků při stavbě chrámů, jejich údržbě a provozování.

Z toho všeho nepřichází žádný hmatatelný přínos. Pokud to posmrtní odmítnou, ztratili jsme čas a peníze. Pokud to přijmou, můžeme se s nimi v postmortálním životě radovat.

Nejedná se o sobecké činy. Když ostatní lidé nebo náboženství dělají pro mrtvé něco, co má pro ně zvláštní náboženský význam, proč je kritizujete?

Pokud někdo za vás začne modlitební řetězec, říká zvláštní modlitby, provádí nějaký rituál nebo dělá něco jiného pro vaši nesmrtelnou duši, jak byste měli reagovat? Co je špatného na tom, že se jich dotýká jejich ohleduplnost a laskavost?

Pouze potomci mohou nyní pracovat pro své předky

Církev nyní omezuje chrámovou práci na předky těch, kteří podávají jména. To je přirozený výsledek sofistikované technologie, kterou nyní máme.

Pokud postmortálové nemají potomky ani mormonské potomky, budou muset počkat, až svou práci vykonají. “Každý, kdo kdy žil, bude muset svou práci vykonat. Mormoni nemají v úmyslu vše dokončit, dokud nebudou dobře do tisíciletí.

Církev souhlasila s odstraněním jmen některých lidí z našich záznamů z úcty k současným smrtelným pocitům. To platí pro židovské oběti holocaustu.

Církev nemůže hlídat, jaká jména jsou jednotlivci po celém světě, ale nyní může omezit, zda se pro ně provádí chrámová práce a zda se tato jména objeví v našich dokončených záznamech.

Mormonské členství odráží pouze smrtelné mormony

Na seznamech členů Mormon nejsou žádní mrtví. Současné členství v LDS odráží pouze smrtelné smrtící obyvatele. Když zemřou, jsou odstraněny.

Určujete, zda chcete být Mormonem v tomto životě nebo v posmrtném životě. Nikdo jiný tě nemůže donutit, abys byl Mormonem, v tomto nebo dalším životě.

Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby