https://religiousopinions.com
Slider Image

Historie a vedení víry Armády spásy

Armáda spásy si získala celosvětovou známost za pomoc obětem chudých a katastrof, ale není známo, že Armáda spásy je také křesťanským vyznáním, kostelem s kořeny v hnutí Wesleyan Holiness.

Stručná historie církve Armády spásy

Bývalý metodistický ministr William Booth začal evangelizovat chudým a neochvějným lidem v Londýně v Anglii v roce 1852. Jeho misionářská práce získala mnoho konvertitů a do roku 1874 vedl 1 000 dobrovolníků a 42 evangelistů, kteří sloužili pod názvem „Křesťanská mise“. Booth byl generálním dozorcem, ale členové ho začali nazývat „generálem“. Skupina se stala Hallelujah armádou, a v 1878, Armáda spásy.

Salvationists vzal jejich práci do Spojených států v 1880, a přes časnou opozici, oni nakonec získali důvěru kostelů a vládní úředníci. Odtud armáda odbočila do Kanady, Austrálie, Francie, Švýcarska, Indie, Jižní Afriky a Islandu. Dnes je hnutí aktivní ve více než 115 zemích a zahrnuje 175 různých jazyků.

Víra Armády spásy Armáda

Přesvědčení víry Armády spásy následují mnoho učení metodismu, protože zakladatel armády William Booth byl bývalým metodistickým ministrem. Víra v Ježíše Krista jako Spasitele vede jejich evangelistické poselství a jejich široké spektrum služeb.

  • Křest - Salvátoři nekřtívají; nicméně, oni dělají věnování dítěte. Věří, že něčí život by měl být prožíván jako svátost k Bohu.
  • Bible - Bible je inspirované Slovo Boží, jediné božské pravidlo pro křesťanskou víru a praxi.
  • Přijímání - Přijímání nebo večeře Páně není praktikováno církví Armády spásy na jejich setkáních. Víra Armády spásy tvrdí, že život spasené osoby by měl být svátost.
  • Celé posvěcení - Salvátoři věří v wesleyanskou doktrínu úplného posvěcení, „že je výsadou všech věřících být zcela posvěcen a že celý duch, duše a tělo mohou být zachováni bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“
  • Rovnost - ženy i muži jsou v církvi Armády spásy vysvěceni jako duchovenstvo. Nedochází k diskriminaci, pokud jde o rasu nebo národní původ. Salvationists také slouží v mnoha zemích kde non-křesťanská náboženství převládají. Nekritizují jiná náboženství nebo náboženské skupiny.
  • Nebe, peklo - Lidská duše je nesmrtelná. Po smrti si spravedliví užívají věčného štěstí, zatímco bezbožní jsou odsouzeni k věčnému trestu.
  • Ježíš Kristus - Ježíš Kristus je „skutečně a správně“ Bůh a člověk. Trpěl a zemřel, aby odčinil hříchy světa. Kdo věří v něj, může být spasen.
  • Spása - Armáda spásy učí, že lidé jsou ospravedlňováni milostí skrze víru v Ježíše Krista. Požadavky na spasení jsou pokání vůči Bohu, víra v Ježíše Krista a regenerace Duchem svatým. Pokračování ve stavu spásy „závisí na pokračující poslušné víře“.
  • Sin - Adam a Eva byli stvořeni Bohem ve stavu nevinnosti, ale neuposlechli a ztratili čistotu a štěstí. Kvůli pádu jsou všichni lidé hříšníky, „zcela zkaženými“ a oprávněně si zaslouží Boží hněv.
  • Trojice - Existuje pouze jeden Bůh, nekonečně dokonalý a jediný objekt hodný našeho uctívání. V Božství jsou tři osoby: Otec, Syn a Duch Svatý, „nerozdělené v podstatě a rovnocenné moci a slávě“.

Církevní praktiky Armády spásy

Svátosti - víra Armády spásy nezahrnuje svátosti, jak to činí jiné křesťanské vyznání. Vyznávají život svatosti a služby Bohu a ostatním, aby se život člověka stal živou svátostí Boha.

Uctívání - V církvi Armády spásy jsou bohoslužby nebo setkání relativně neformální a nemají stanovený řád. Obvykle jsou vedeni důstojníkem Armády spásy, i když laický člen může také vést a dát kázání. Hudba a zpěv vždy hrají velkou roli, spolu s modlitbami a možná křesťanským svědectvím.

Důstojníci Armády spásy jsou vysvěceni, licencovaní ministři a provádějí svatby, pohřby a věnování dětem, kromě poskytování poradenství a správy programů sociálních služeb.

Prameny

„Teplá postel za chladné noci. “ Armáda spásy USA, Armáda spásy USA.

Kronika filantropie, Kronika filantropie.

Jak si vyrobit tašku s tarotovou kartou

Jak si vyrobit tašku s tarotovou kartou

Co je Boží svatost?

Co je Boží svatost?

Jaká je definice zlého v Bibli?

Jaká je definice zlého v Bibli?