https://religiousopinions.com
Slider Image

Tipy pro rozdávání nevěsty v křesťanském svatební obřad

Vydávání nevěsty je významným způsobem, jak zapojit rodiče nevěsty a ženicha do křesťanských svatebních obřadů. Níže je několik ukázkových skriptů pro tradiční rozdávání nevěsty. Také prozkoumejte původ tradice a zvažte moderní alternativu.

Tradiční rozdávání nevěsty

Pokud není přítomen otec nebo rodiče nevěsty a ženicha, lze prozkoumat další možnosti začlenění tohoto prvku do svatebního obřadu. Některé páry žádají kmotra, bratra nebo zbožného mentora, aby nevěstu rozdali.

Zde jsou některé z nejčastějších ukázkových skriptů pro rozdávání nevěsty v křesťanském svatební obřad. Můžete je použít tak, jak jsou, nebo si je budete přát upravit a vytvořit si vlastní scénář společně s ministrem, který vykonává váš obřad.

Ukázkový skript č. 1
"Kdo dává této ženě, aby se oženila s tímto mužem?"

Vyberte jednu z těchto odpovědí:

  • "Dělám"
  • "Její matka a já ano"
  • Nebo v souzvuku „My“

Ukázkový skript č. 2
„Kdo představuje tuto ženu a tohoto muže, aby se navzájem vdali?“

Oba rodiče odpoví jednotně:

  • „Já ano“ nebo „My ano.“

Ukázkový skript č. 3
„Požehnaná dvojice, která přichází na svatební oltář se souhlasem a požehnáním jejich rodin a přátel. Kdo má tu čest představit tuto ženu, aby se s tímto mužem vzala?“

Vyberte vhodnou odpověď podle svých preferencí:

  • "Dělám"
  • "Její matka a já ano"
  • Nebo v souzvuku „My“

Původy rozdávání nevěsty

Mnoho zvyků nalezených v dnešních křesťanských svatebních obřadech sahá až k židovským svatebním tradicím a jsou symbolem smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. Otec, který doprovází a rozdává svou dceru, je takový zvyk.

Zdá se, že tato část obřadu navrhuje převod majetku z rodičů nevěsty na ženicha. Mnoho párů dnes cítí, že návrh je ponižující a zastaralý a rozhodl se nezahrnovat zvyk do jejich svatební služby. Pochopení tradice ve světle jejího historického původu však dává rozdávání nevěsty do jiného světla.

V židovské tradici bylo povinností otce představit svou dceru v manželství jako čistě panenská nevěsta. Také jako rodiče převzali otec a matka nevěsty odpovědnost za potvrzení výběru své dcery v manželovi.

Když doprovodil svou dceru dolů z uličky, otec řekl: „Udělal jsem, co bylo v mých silách, abych vás, moji dceru, představil jako čistou nevěstu. . “

Když ministr řekne: „Kdo dává této ženě manželství s tímto mužem?“, Odpoví otec: „Její matka a já ano.“ Tato slova prokazují požehnání rodičů vůči unii a přenesení jejich péče a odpovědnosti na manžela.

Moderní alternativa: Znovu potvrzující rodinné vazby

Zatímco mnoho párů si myslí, že tradiční akt je archaický a bezvýznamný, stále si cení emocionálního významu a uznání rodinných vazeb. Někteří křesťanští ministři tak dnes navrhují zahrnout čas „opětovného potvrzení rodinných vazeb“ jako smysluplnější a relevantnější alternativu k tradičnímu rozdávání nevěsty.

Funguje to takto:

Rodiče ženicha a matky nevěsty sedí tradičně. Otec doprovodil nevěstu dolů uličkou jako obvykle, ale pak sedí se svou ženou.

Když obřad dosáhne bodu, kdy je nevěsta obvykle vydávána v manželství, ministr požádá obě sady rodičů, aby vystoupily a postavily se s jejich dcerou a synem.

Ministr:

Mr. a paní _____ a paní a paní _____; Požádal jsem vás, abyste přišli nyní, protože vaše přítomnost v této době je živým svědectvím o důležitosti rodinných vazeb. Povzbuzovali jste _____ a _____, aby přišli k tomuto okamžiku vytvoření nové rodinné unie. Společně s Bohem dáváte svým dětem nový život a nejen je rozdáváte.

„Jako rodiče vychováváme naše děti, aby je nechaly jít. A když se vydali, vracejí se znovu a znovu, aby se podělili o své objevy a radosti. _____ a _____ potvrzuji, že vy jako rodiče jste splnili svůj úkol. Nyní je vaší novou úlohou podporovat a povzbuzovat svého syna a dceru v jejich.

"Zdá se tedy, že je správné, požádat vás všechny, matky a otce, aby si slíbili, stejně jako si _____ a _____ za chvíli udělají jeden druhého."

OPodporujete _____ a _____ v jejich vzájemném výběru a budete je povzbuzovat k tomu, aby si stavěli domov s otevřeností, porozuměním a vzájemným sdílením?

Rodiče odpoví: „Děláme to.“

Ministr:

Mr. a paní _____ a paní a paní _____; děkuji vám za váš pečující vliv, který do dnešního dne přináší _____ a _____

V tomto okamžiku mohou rodiče buď sedět nebo přijímat své děti a poté sedět.

Výše uvedený skript lze použít tak, jak je, nebo upravený k vytvoření vlastního jedinečného textu s ministrem vykonávajícím váš obřad.

Jako další potvrzení rodinných vazeb se některé páry také rozhodnou nechat rodiče odejít se svatební hostinou na konci obřadu. Tento akt vyjadřuje zapojení rodičů do života jejich dětí a ukazuje jejich požehnání a podporu unie.

Zdroj

  • „Workshop ministra: Znovu potvrďte svou rodinnou vazbu.“ Křesťanství dnes, 23 (8), 32 33.
6 nejlepších úvodních knih o islámu

6 nejlepších úvodních knih o islámu

Norská božstva

Norská božstva

Recepty na Ostaru Sabbat

Recepty na Ostaru Sabbat